Zdrojový kód wiki Hosté

Naposledy změněno 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 Připojení hostů (uživatelé s platným vztahem s univerzitou, např. stážisté apod.) je realizováno podobně jako u zaměstnanců, kdy je zapotřebí [[vyplnit formulář ve webovém rozhraní idesk.vsb.cz>>tuonet.pripojeni-pevne.zamestnanci.WebHome]]. Prosíme, explicitně do pole poznámka uveďte, že se jedná o návštevu a dobu, do které je potřeba zajistit připojení.
2
3
4 **Připojení do bezdrátové sítě (eduroam, tuonet-guest)**
5
6 Pro připojení do bezdrátové sítě je možno u uživatelů akademických institucí v ČR použít Wifi síť [[Eduroam>>tuonet.wifi.WebHome]]. V této síti jsou uživatelé ověřováni autentizačními servery svých domovských organizací a je jim umožněno využívat síťová připojení v cizí síti.
7
8 Wifi síť tuonet-guest je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access" viz [[zde>>doc:tuonet.wifi.WebHome]].
9
10
11 **Připojení uživatelů jiných institucí a připojení jinými způsoby konzultujte:**
12
13 * Se správcem počítačové sítě VŠB-TUO prostřednictvím **zadání požadavku do fronty** požadavků **Počítačová síť a připojení** ve [[webovém rozhraní>>url:http://idesk.vsb.cz]] Helpdeskového pracoviště útvaru CIT nebo na kl. 5666, a to s dostatečným předstihem (min. 7 dní). Více viz [[HelpDesk>>helpdesk.WebHome]].
14
15 * S vaším [[správcem útvaru/fakulty>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava