Hosté

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 12:57

Připojení hostů (uživatelé s platným vztahem s univerzitou, např. stážisté apod.) je realizováno podobně jako u zaměstnanců, kdy je zapotřebí vyplnit formulář ve webovém rozhraní idesk.vsb.cz. Prosíme, explicitně do pole poznámka uveďte, že se jedná o návštevu a dobu, do které je potřeba zajistit připojení.

Připojení do bezdrátové sítě (eduroam, tuonet-guest)

Pro připojení do bezdrátové sítě je možno u uživatelů akademických institucí v ČR použít Wifi síť Eduroam. V této síti jsou uživatelé ověřováni autentizačními servery svých domovských organizací a je jim umožněno využívat síťová připojení v cizí síti.

Wifi síť tuonet-guest je určena pro uživatele s vytvořeným účtem s omezenou platností, tzv. "guest access" viz zde.

Připojení uživatelů jiných institucí a připojení jinými způsoby konzultujte:

  • Se správcem počítačové sítě VŠB-TUO prostřednictvím zadání požadavku do fronty požadavků Počítačová síť a připojení ve webovém rozhraní Helpdeskového pracoviště útvaru CIT nebo na kl. 5666, a to s dostatečným předstihem (min. 7 dní). Více viz HelpDesk.