Přenos souborů

Version 7.3 by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:42

Pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.

Postup pro OS Windows:

 • Na stránkách http://winscp.net/ je k dispozici aplikace WinSCP,
  SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem (tzv. open source) pro Windows.
 • Obdobně jako v návodu pro přenos na HomeL lze ve správci souborů Salamander jednoduše za pomoci modulu 001.png SFTP/SCP Client (WinSCP) kopírovat soubory na server.

Postup pro OS Linux:

 • SFTP lze použít jakýkoli klient s podporou SFTP, například FileZilla. Nastavení je potom obdobné jako u klienta Salamander pro windows.
 • SSHFS
 1. Nainstalovat nástroj sshfs, např. v distribucích Ubuntu/Debian příkazem:
   sudo apt-get install sshfs 
   
 2. Vytvořit ve svém domovském adresáři přípojný adresář a příkazem sshfs do něj připojit vzdálený adresář z hostingového serveru:
   mkdir ~/projekt 

  (podle serveru: )
   sshfs login@webmel53.vsb.cz:nazev_projektu/www ~/projekt 
   sshfs login@webmel55.vsb.cz:nazev_projektu/www ~/projekt 

  Jako login je třeba použít SSO uživatelské jméno. Heslo bude následně vyžádáno.
   
 3. Po úspěšném přihlášení je serverový adresář obsahující soubory projektu připojen do podadresáře projekt domovského adresáře daného uživatele, kde lze online měnit soubory, např. pomocí těchto příkazů:
  • synchronizace:
    rsync -av --no-g /zdrojovy/adresar/ ~/projekt 
  • editace:
    vim ~/projekt/index.html 
  • porovnání:
    vimdiff ~/zdrojovy/adresar/index.html ~/projekt/index.html 
    
 4. Odpojit od serveru se lze příkazem:
   sudo umount ~/projekt