Zdrojový kód wiki HomeL

Naposledy změněno Kateřina Baierová 07.06.2024 10:18

Show last authors
1 == Úvod ==
2
3 Server HomeL slouží k ukládání uživatelských dat (souborů) pro osobní www stránky uživatele. (% style="color:#cc0000" %)Tyto stránky (soubory) jsou přístupné k prohlížení komukoliv prostřednictvím webového prohlížeče (bez ohledu na síť).
4 Vkládání dat do uživatelského adresáře je umožněno přes šifrované protokoly, a to pouze ze školní sítě TUONET, resp. přes VPN. (%%)//(návod je dostupný níže)//
5
6 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště HomeL neukládejte osobní údaje!**
7
8 Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO ([[TUO_SME_99_002>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/2eb8e5d8-b1e6-40ec-8efa-675956190260]]).
9
10 Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]] nebo ve vyhledávači Google zadejte [[site:homel.vsb.cz hledaný text>>url:http://www.google.cz/search?q=site%3Ahomel.vsb.cz+hledan%C3%BD+text]].
11
12 Pro výměnu souborů využijte například služeb sdružení CESNET, který pro síť CESNET2 (kde je i VŠB) tuto službu poskytuje. [[**http:~~/~~/filesender.cesnet.cz**>>url:http://filesender.cesnet.cz]]
13
14 Pro názvy jak html dokumentů, tak i pro ostatní soubory nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
15
16
17 == Přístup a omezení ==
18
19 * Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http:~/~/homel.vsb.cz/~~**osobní číslo**/
20 //Např. pro uživatele s [[//osobním číslem//>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] abc123: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123///
21 * Z důvodů bezpečnosti je přístup pro vkládání dat do uživatelského adresáře povolen pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
22 * Do adresáře může správce jeho obsahu přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte [[VPN>>tuonet.vpn.WebHome]].
23 * Přidělené kvóty: 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec ##grace## dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem ##quota -s##, jehož výstup je obdobný tomuto:
24
25 ## Disk quotas for user abc123 (uid 9557)##
26
27 |(% style="font-family:Courier New" %)Filesystem|(% style="font-family:Courier New" %)blocks|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace|(% style="font-family:Courier New" %)files|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace
28 |(% style="font-family:Courier New" %)/dev/sdb1|(% style="font-family:Courier New" %)237M|(% style="font-family:Courier New" %)245M|(% style="font-family:Courier New" %)254M| |(% style="font-family:Courier New" %)8329*|(% style="font-family:Courier New" %)8000|(% style="font-family:Courier New" %)9000|(% style="font-family:Courier New" %)25days
29
30 V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD%20kv%C3%B3ty%20na%20serveru%20HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TUO.
31
32
33 == Interaktivní přístup ==
34
35 Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
36 //Např.// //ssh abc123@homel.vsb.cz.//
37
38 Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
39 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (putty.exe).
40
41
42 == Otisky veřejných klíčů ==
43
44 MD5: b1:82:f5:1a:b6:fc:f0:e2:18:4b:7d:6e:5c:2a:3b:ab /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
45 MD5: a2:66:a6:a3:e3:41:d1:7e:70:77:f0:1f:97:42:fb:b5 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
46 MD5: 36:95:52:c0:0d:dc:14:6d:30:ce:f2:e0:85:14:31:3c /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub (ECDSA)
47 MD5: e0:3c:54:be:dc:e0:c4:c0:5e:df:be:04:63:d6:c1:54 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key (ED25519)
48
49
50 == Přenos souborů ==
51
52 Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:
53
54 **Pro OS Windows:**
55
56 * Klient FileZilla s otevřeným kódem, ke stažení na adrese: [[https:~~/~~/filezilla-project.org/download.php>>url:https://filezilla-project.org/download.php]]
57 * Na stránkách [[https:~~/~~/winscp.net/>>url:http://winscp.net/]] je k dispozici aplikace WinSCP
58 (SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem pro OS Windows).
59 * Volně šiřitelný textový SCP klient je k dispozici na adrese:
60 [[https:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (pscp.exe).
61
62 [[image:winscp-sftp.jpeg]]
63
64 **Pro OS Linux:**
65
66 * SCP klienta je možno spustit příkazem scp.
67
68 //Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
69 scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~~/cilovy_soubor.//
70
71
72 == Webový server ==
73
74 **Instalovaný SW**
75
76 * WWW server Apache 2.4
77 * PHP verze 7.4
78
79 **WWW server Apache 2.4**
80 \\Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře //public_html//. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
81 //Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/stranka.html.//
82
83 Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.
84
85 Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
86 $ chmod -R a+r ~~/public_html
87
88 Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:
89
90 * index.htm
91 * index.html
92 * index.php
93
94 Např.: //Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
95 je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/.//
96
97
98 == Uživatelské skupiny ==
99
100 Prostřednictvím Helpdeskového pracoviště lze zažádat o vytvoření uživatelské skupiny (společné složky pro pracoviště) na serveru HomeL.
101
102
103 **Technická podpora**
104
105 Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TUO.
106
107
108
109 **Poznámky**
110
111 * Historie: --Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet--
112 * Zvirtualizováno: 18.11.2011