Wiki source code of HomeL

Last modified by on 01.10.2019 12:21

Hide last authors
Denisa Wernerová 2.28 1 == Domovské WWW stránky uživatelů ==
bac0025 1.2 2
Denisa Wernerová 2.6 3 Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http:~/~/homel.vsb.cz/~~**osobní číslo**/
Denisa Wernerová 7.1 4 //Např. pro uživatele s [[//osobním číslem//>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] abc123: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123///
bac0025 1.2 5
bac0025 2.10 6 Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]] nebo ve vyhledávači Google zadejte [[site:homel.vsb.cz hledaný text>>url:http://www.google.cz/search?q=site%3Ahomel.vsb.cz+hledan%C3%BD+text]].
Denisa Wernerová 7.2 7 \\Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z homelovského obsahu nenajdete!
bac0025 1.2 8
Denisa Wernerová 7.2 9 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště HomeL neukládejte osobní údaje!**
bac0025 1.2 10
Denisa Wernerová 7.2 11
Denisa Wernerová 2.28 12 == Přístup a omezení ==
Denisa Wernerová 2.25 13
bac0025 1.2 14 * Z důvodů bezpečnosti je k systému umožněn přístup pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
Denisa Wernerová 6.1 15 * Na systém je možno přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte [[VPN>>tuonet.vpn.WebHome]].
bac0025 2.20 16 * Uživatelé mají přidělenou kvótu 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec ##grace## dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem ##quota -s##, jehož výstup je obdobný tomuto:
bac0025 1.2 17
bac0025 2.8 18 ## Disk quotas for user abc123 (uid 9557)##
bac0025 1.2 19
Denisa Wernerová 7.2 20 |(% style="font-family:Courier New" %)Filesystem|(% style="font-family:Courier New" %)blocks|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace|(% style="font-family:Courier New" %)files|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace
21 |(% style="font-family:Courier New" %)/dev/sdb1|(% style="font-family:Courier New" %)237M|(% style="font-family:Courier New" %)245M|(% style="font-family:Courier New" %)254M| |(% style="font-family:Courier New" %)8329*|(% style="font-family:Courier New" %)8000|(% style="font-family:Courier New" %)9000|(% style="font-family:Courier New" %)25days
bac0025 2.8 22
bac0025 2.24 23 V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD%20kv%C3%B3ty%20na%20serveru%20HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
bac0025 1.2 24
bac0025 1.5 25
Denisa Wernerová 2.28 26 == Interaktivní přístup ==
Denisa Wernerová 2.25 27
Denisa Wernerová 2.6 28 Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
bac0025 2.23 29 //Např.// //ssh abc123@homel.vsb.cz.//
Denisa Wernerová 2.6 30
bac0025 1.5 31 Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
bac0025 2.10 32 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (putty.exe).
33
bac0025 1.5 34
Denisa Wernerová 2.28 35 == Otisky veřejných klíčů ==
Denisa Wernerová 2.25 36
bac0025 1.5 37 {{{48:aa:da:53:11:5f:db:a5:d5:f1:7a:55:85:eb:a6:fd /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
38 da:01:fd:58:53:9e:e5:29:d6:20:12:f1:7c:44:78:13 /etc/ssh/ssh_host_key.pub (RSA1)
39 97:1a:89:9f:ff:41:0b:d8:18:f7:24:f3:ad:49:da:a1 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)}}}
40
41
Denisa Wernerová 2.28 42 == Přenos souborů ==
Denisa Wernerová 2.25 43
bac0025 1.5 44 Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:
45
Denisa Wernerová 2.26 46 **Pro OS Windows:**
bac0025 2.10 47
Denisa Wernerová 3.1 48 * Ve [[správci souborů Salamander>>pc.salamander.WebHome]] lze jednoduše s pomocí modulu --[[image:winscp.png_1502268184.png>>pc.salamander.WebHome]]-- SFTP/SCP Client (WinSCP) kopírovat soubory na server.
bac0025 1.5 49 * Na stránkách [[http:~~/~~/winscp.net/>>url:http://winscp.net/]] je k dispozici aplikace WinSCP
50 (SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem pro OS Windows).
51 * Volně šiřitelný textový SCP klient je k dispozici na adrese:
Denisa Wernerová 7.2 52 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (pscp.exe).
bac0025 1.5 53
Denisa Wernerová 2.26 54 **Pro OS Linux:**
bac0025 2.10 55
bac0025 1.5 56 * SCP klienta je možno spustit příkazem scp.
57
Denisa Wernerová 2.26 58 //Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
59 scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~~/cilovy_soubor.//
bac0025 1.5 60
61
Denisa Wernerová 2.28 62 == Webový server ==
Denisa Wernerová 2.25 63
Denisa Wernerová 2.26 64 **Instalovaný SW**
bac0025 1.5 65
66 * WWW server Apache 2.2
67 * PHP verze 5.3
68
Denisa Wernerová 2.26 69 **WWW server Apache 2.2**
Denisa Wernerová 7.2 70 \\Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře //public_html//. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
Denisa Wernerová 2.6 71 //Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/stranka.html.//
bac0025 1.5 72
73 Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.
74
75 Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
76 $ chmod -R a+r ~~/public_html
77
78 Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:
79
80 * index.htm
81 * index.html
bac0025 2.11 82 * index.php
bac0025 1.5 83
84 Např.: //Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
Denisa Wernerová 2.26 85 je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/.//
bac0025 1.5 86
87
Denisa Wernerová 2.28 88 == Uživatelské skupiny ==
Denisa Wernerová 2.25 89
Denisa Wernerová 7.3 90 Prostřednictvím Helpdeskového pracoviště lze zažádat o vytvoření uživatelské skupiny (společné složky pro pracoviště) na serveru HomeL.
bac0025 1.5 91
92
Denisa Wernerová 2.28 93 **Technická podpora**
Denisa Wernerová 2.25 94
bac0025 1.5 95 Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
96
97
Denisa Wernerová 2.28 98 **Poznámky**
Denisa Wernerová 2.25 99
bac0025 2.20 100 * Historie: --Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet--
bac0025 1.5 101 * Zvirtualizováno: 18.11.2011
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava