Wiki source code of HomeL

Last modified by on 15.03.2021 16:11

Hide last authors
Denisa Wernerová 2.28 1 == Domovské WWW stránky uživatelů ==
bac0025 1.2 2
Denisa Wernerová 2.6 3 Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http:~/~/homel.vsb.cz/~~**osobní číslo**/
Denisa Wernerová 7.1 4 //Např. pro uživatele s [[//osobním číslem//>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] abc123: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123///
bac0025 1.2 5
bac0025 2.10 6 Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]] nebo ve vyhledávači Google zadejte [[site:homel.vsb.cz hledaný text>>url:http://www.google.cz/search?q=site%3Ahomel.vsb.cz+hledan%C3%BD+text]].
bac0025 1.2 7
Denisa Wernerová 9.3 8 Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z homelovského obsahu nenajdete!
9
Denisa Wernerová 7.2 10 (% style="color:#cc0000" %)**Do úložiště HomeL neukládejte osobní údaje!**
bac0025 1.2 11
Denisa Wernerová 9.3 12 Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava ([[TUO_SME_99_002>>url:http://www.vsb.cz/docs/files/cs/2eb8e5d8-b1e6-40ec-8efa-675956190260]]).
Denisa Wernerová 7.2 13
Denisa Wernerová 9.3 14 Pro výměnu souborů využijte například služeb sdružení CESNET, který pro síť CESNET2 (kde je i VŠB) tuto službu poskytuje. [[**http:~~/~~/filesender.cesnet.cz**>>url:http://filesender.cesnet.cz]]
15
16 Pro názvy jak html dokumentů, tak i pro ostatní soubory nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit dokumenty zobrazit/stáhnout.
17
18
Denisa Wernerová 2.28 19 == Přístup a omezení ==
Denisa Wernerová 2.25 20
bac0025 1.2 21 * Z důvodů bezpečnosti je k systému umožněn přístup pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
Denisa Wernerová 9.6 22 * (% style="color:#cc0000" %)**Na systém je možno přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte **(%%)**[[(% style="color:#c0392b" %)VPN>>tuonet.vpn.WebHome]](%%).**
bac0025 2.20 23 * Uživatelé mají přidělenou kvótu 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec ##grace## dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem ##quota -s##, jehož výstup je obdobný tomuto:
bac0025 1.2 24
bac0025 2.8 25 ## Disk quotas for user abc123 (uid 9557)##
bac0025 1.2 26
Denisa Wernerová 7.2 27 |(% style="font-family:Courier New" %)Filesystem|(% style="font-family:Courier New" %)blocks|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace|(% style="font-family:Courier New" %)files|(% style="font-family:Courier New" %)quota|(% style="font-family:Courier New" %)limit|(% style="font-family:Courier New" %)grace
28 |(% style="font-family:Courier New" %)/dev/sdb1|(% style="font-family:Courier New" %)237M|(% style="font-family:Courier New" %)245M|(% style="font-family:Courier New" %)254M| |(% style="font-family:Courier New" %)8329*|(% style="font-family:Courier New" %)8000|(% style="font-family:Courier New" %)9000|(% style="font-family:Courier New" %)25days
bac0025 2.8 29
bac0025 2.24 30 V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD%20kv%C3%B3ty%20na%20serveru%20HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
bac0025 1.2 31
bac0025 1.5 32
Denisa Wernerová 2.28 33 == Interaktivní přístup ==
Denisa Wernerová 2.25 34
Denisa Wernerová 2.6 35 Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
bac0025 2.23 36 //Např.// //ssh abc123@homel.vsb.cz.//
Denisa Wernerová 2.6 37
bac0025 1.5 38 Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
bac0025 2.10 39 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (putty.exe).
40
bac0025 1.5 41
Denisa Wernerová 2.28 42 == Otisky veřejných klíčů ==
Denisa Wernerová 2.25 43
Martin Výlet 8.1 44 MD5: b1:82:f5:1a:b6:fc:f0:e2:18:4b:7d:6e:5c:2a:3b:ab /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
45 MD5: a2:66:a6:a3:e3:41:d1:7e:70:77:f0:1f:97:42:fb:b5 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
46 MD5: 36:95:52:c0:0d:dc:14:6d:30:ce:f2:e0:85:14:31:3c /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub (ECDSA)
47 MD5: e0:3c:54:be:dc:e0:c4:c0:5e:df:be:04:63:d6:c1:54 /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key (ED25519)
bac0025 1.5 48
Denisa Wernerová 9.5 49
Denisa Wernerová 2.28 50 == Přenos souborů ==
Denisa Wernerová 2.25 51
bac0025 1.5 52 Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:
53
Denisa Wernerová 2.26 54 **Pro OS Windows:**
bac0025 2.10 55
Martin Výlet 8.1 56 * Klient FileZilla s otevřeným kódem, ke stažení na adrese: [[https:~~/~~/filezilla-project.org/download.php>>url:https://filezilla-project.org/download.php]]
57 * Na stránkách [[https:~~/~~/winscp.net/>>url:http://winscp.net/]] je k dispozici aplikace WinSCP
bac0025 1.5 58 (SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem pro OS Windows).
59 * Volně šiřitelný textový SCP klient je k dispozici na adrese:
Martin Výlet 8.1 60 [[https:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (pscp.exe).
bac0025 1.5 61
Denisa Wernerová 9.2 62 [[image:winscp-sftp.jpeg]]
63
Denisa Wernerová 2.26 64 **Pro OS Linux:**
bac0025 2.10 65
bac0025 1.5 66 * SCP klienta je možno spustit příkazem scp.
67
Denisa Wernerová 2.26 68 //Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
69 scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~~/cilovy_soubor.//
bac0025 1.5 70
71
Denisa Wernerová 2.28 72 == Webový server ==
Denisa Wernerová 2.25 73
Denisa Wernerová 2.26 74 **Instalovaný SW**
bac0025 1.5 75
Martin Výlet 7.9 76 * WWW server Apache 2.4
77 * PHP verze 7.4
bac0025 1.5 78
Martin Výlet 7.9 79 **WWW server Apache 2.4**
Denisa Wernerová 7.2 80 \\Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře //public_html//. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
Denisa Wernerová 2.6 81 //Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/stranka.html.//
bac0025 1.5 82
83 Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.
84
85 Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
86 $ chmod -R a+r ~~/public_html
87
88 Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:
89
90 * index.htm
91 * index.html
bac0025 2.11 92 * index.php
bac0025 1.5 93
94 Např.: //Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
Denisa Wernerová 2.26 95 je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/.//
bac0025 1.5 96
97
Denisa Wernerová 2.28 98 == Uživatelské skupiny ==
Denisa Wernerová 2.25 99
Denisa Wernerová 7.3 100 Prostřednictvím Helpdeskového pracoviště lze zažádat o vytvoření uživatelské skupiny (společné složky pro pracoviště) na serveru HomeL.
bac0025 1.5 101
102
Denisa Wernerová 2.28 103 **Technická podpora**
Denisa Wernerová 2.25 104
bac0025 1.5 105 Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
106
107
Denisa Wernerová 2.28 108 **Poznámky**
Denisa Wernerová 2.25 109
bac0025 2.20 110 * Historie: --Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet--
bac0025 1.5 111 * Zvirtualizováno: 18.11.2011
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava