Zdrojový kód wiki HomeL

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 == Domovské WWW stránky uživatelů ==
2
3 Stránky uživatelů na serveru HomeL zobrazíte zadáním adresy http:~/~/homel.vsb.cz/~~**osobní číslo**/
4 //Např. pro uživatele s [[//osobním číslem//>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]] abc123: http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123///
5
6 Vyhledávání dat ze serveru HomeL proveďte ze stránek [[VŠB-TUO>>url:http://www.vsb.cz/]] nebo ve vyhledávači Google zadejte [[site:homel.vsb.cz hledaný text>>url:http://www.google.cz/search?q=site%3Ahomel.vsb.cz+hledan%C3%BD+text]].
7
8 Hledáním na tomto dokumentačním serveru IDOC nic z homelovského obsahu nenajdete!
9
10
11 == Přístup a omezení ==
12
13 * Z důvodů bezpečnosti je k systému umožněn přístup pouze přes šifrované protokoly. Vzhledem k množství uživatelů nelze z tohoto pravidla provádět výjimky.
14 * Na systém je možno přistupovat z celé sítě TUONET přes protokoly IPv4 i IPv6. Přímý přístup z internetu není povolen. Pokud potřebujete přístup z internetu, využijte [[VPN>>tuonet.vpn.WebHome]].
15 * Uživatelé mají přidělenou kvótu 245 MB, resp. 8000 souborů. Krátkodobý limit je 254 MB, resp. 9000 souborů. Po přečerpání krátkodobých limitů (zbývající dobu uvádí sloupec ##grace## dojde k dočasnému uplatnění nižších mezí. Tento stav trvá do odmazání souborů uživatelem. Aktuální využití diskových kapacit lze zjistit příkazem ##quota -s##, jehož výstup je obdobný tomuto:
16
17 ## Disk quotas for user abc123 (uid 9557)##
18
19 |(% style="font-family: Courier New;" %)Filesystem|(% style="font-family: Courier New;" %)blocks|(% style="font-family: Courier New;" %)quota|(% style="font-family: Courier New;" %)limit|(% style="font-family: Courier New;" %)grace|(% style="font-family: Courier New;" %)files|(% style="font-family: Courier New;" %)quota|(% style="font-family: Courier New;" %)limit|(% style="font-family: Courier New;" %)grace
20 |(% style="font-family: Courier New;" %)/dev/sdb1|(% style="font-family: Courier New;" %)237M|(% style="font-family: Courier New;" %)245M|(% style="font-family: Courier New;" %)254M|\\|(% style="font-family: Courier New;" %)8329*|(% style="font-family: Courier New;" %)8000|(% style="font-family: Courier New;" %)9000|(% style="font-family: Courier New;" %)25days
21
22 V opodstatněných případech lze o zvýšení kvóty zažádat prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD%20kv%C3%B3ty%20na%20serveru%20HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
23
24
25 == Interaktivní přístup ==
26
27 Pro přístup k příkazové řádce je podporován pouze SSH přístup. Přístup pomocí telnet klienta není povolen. SSH klienti jsou k dispozici pro téměř všechny běžně používané OS. V OS Linux je možno spustit SSH klienta příkazem ssh.
28 //Např.// //ssh abc123@homel.vsb.cz.//
29
30 Pro OS Windows je velmi kvalitní SSH klient PuTTY dostupný na adrese:
31 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (putty.exe).
32
33
34 == Otisky veřejných klíčů ==
35
36 {{{48:aa:da:53:11:5f:db:a5:d5:f1:7a:55:85:eb:a6:fd /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub (DSA)
37 da:01:fd:58:53:9e:e5:29:d6:20:12:f1:7c:44:78:13 /etc/ssh/ssh_host_key.pub (RSA1)
38 97:1a:89:9f:ff:41:0b:d8:18:f7:24:f3:ad:49:da:a1 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)}}}
39
40
41 == Přenos souborů ==
42
43 Pro přenos souborů lze použít šifrovaný protokol SSH:
44
45 **Pro OS Windows:**
46
47 * Ve [[správci souborů Salamander>>pc.salamander.WebHome]] lze jednoduše s pomocí modulu --[[image:winscp.png_1502268184.png>>pc.salamander.WebHome]]-- SFTP/SCP Client (WinSCP) kopírovat soubory na server.
48 * Na stránkách [[http:~~/~~/winscp.net/>>url:http://winscp.net/]] je k dispozici aplikace WinSCP
49 (SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem pro OS Windows).
50 * Volně šiřitelný textový SCP klient je k dispozici na adrese:
51 [[http:~~/~~/www.chiark.greenend.org.uk/~~~~sgtatham/putty/download.html>>url:http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html]] (pscp.exe).
52
53 **Pro OS Linux:**
54
55 * SCP klienta je možno spustit příkazem scp.
56
57 //Např. pro přenos souboru do vlastního domovského adresáře (název cilovy_soubor lze vynechat; pak je zdrojovy_soubor přenesen s původním názvem):
58 scp zdrojovy_soubor abc123@homel.vsb.cz:~~/cilovy_soubor.//
59
60
61 == Webový server ==
62
63 **Instalovaný SW**
64
65 * WWW server Apache 2.2
66 * PHP verze 5.3
67
68 **WWW server Apache 2.2**
69
70 Každý uživatel může své WWW stránky (příp. jiné dokumenty určené ke zveřejnění) umístit ve svém domovském adresáři do podadresáře //public_html//. Obsah tohoto podadresáře je publikován do internetu.
71 //Např.: Soubor /home/uni/abc123/public_html/stranka.html je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/stranka.html.//
72
73 Pro názvy HTML dokumentů ani ostatních publikovaných souborů nepoužívejte mezery a diakritiku. Při jejich užití v názvech se nemusí podařit obsah zobrazit/stáhnout.
74
75 Při problémech s přístupovými právy v publikačním adresáři přidejte všem uživatelům oprávnění pro čtení:
76 $ chmod -R a+r ~~/public_html
77
78 Následující seznam souborů slouží k zobrazení, pokud je v URL obsažen pouze nadřazený adresář daného souboru:
79
80 * index.htm
81 * index.html
82 * index.php
83
84 Např.: //Soubor /home/uni/abc123/public_html/index.html
85 je publikován jako http:~/~/homel.vsb.cz/~~abc123/.//
86
87
88 == Uživatelské skupiny ==
89
90 Obdobně jako server [[HomeN>>servery.homen.WebHome]] poskytuje společné složky pro pracoviště (např. úložiště katedrálních dokumentů), lze prostřednictvím helpdeskového pracoviště zažádat o vytvoření uživatelské skupiny na serveru HomeL.
91
92
93 **Technická podpora**
94
95 Poskytování podpory je zajištěno prostřednictvím [[HelpDesk>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=HomeL]] pracoviště útvaru CIT VŠB-TU Ostrava.
96
97
98 **Poznámky**
99
100 * Historie: --Linuxový server 1x CPU Intel Xeon 3.2GHz, 4GB RAM, 2x Gigabit Ethernet--
101 * Zvirtualizováno: 18.11.2011
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava