Naposledy změněno 25.06.2021 22:37

Show last authors
1 Celoškolská webová služba GitLab je určena všem zaměstnancům VŠB a výhradně souvisí s jejich prací pro univerzitu.
2
3 (% class="box infomessage" %)
4 (((
5 V současné době je GitLab spuštěn v **pilotním provozu**!
6 )))
7
8 **Limity uživatelů:**
9 Limity jsou nastaveny na 5 projektů per uživatel. Projekty a skupiny jsou defaultně nastaveny na hodnotu "Private". V případě potřeby je navýšení limitu možné.
10
11 **Odstávky systému:**
12 Periodické odstávky jsou plánovány na liché týdny od 8 do 9 hodin a to z důvodu povyšování verzí GitLabu. Na veškeré plánované odstávky budete také upozornění dopředu v záhlaví webu GitLab.
13
14 **Zálohování:**
15 Zalohování pro potřeby obnovy probíhá z provozních důvodů v ranních hodinách.
16
17 **Řešení problémů/požadavků:**
18 Výhradně přes školní [[HelpDesk>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=GitLab]].
19
20 **Default initial branch name: **main
21
22
23 Oficiální dokumentace ke GitLabu: [[https:~~/~~/docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/>>https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/]]
24
25
26 **Chyby a jejich řešení:**
27
28 {{code}}
29 # git version < v2.28
30 git init --initial-branch=main
31 error: unknown option `initial-branch=main'
32
33 # řešení pro projekt
34 git init
35 git symbolic-ref HEAD refs/heads/main
36
37 # git version > v2.28+
38 git init --initial-branch=main
39
40 # nastavení globální
41 git config --global init.defaultBranch main
42 {{/code}}
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava