Last modified by on 25.06.2021 22:37

Hide last authors
Denisa Wernerová 14.6 1 Celoškolská webová služba GitLab je určena všem zaměstnancům VŠB a výhradně souvisí s jejich prací pro univerzitu.
Stanislav Vaštyl 2.1 2
Stanislav Vaštyl 3.1 3 (% class="box infomessage" %)
4 (((
Stanislav Vaštyl 10.1 5 V současné době je GitLab spuštěn v **pilotním provozu**!
Stanislav Vaštyl 3.1 6 )))
7
Stanislav Vaštyl 2.1 8 **Limity uživatelů:**
Denisa Wernerová 14.2 9 Limity jsou nastaveny na 5 projektů per uživatel. Projekty a skupiny jsou defaultně nastaveny na hodnotu "Private". V případě potřeby je navýšení limitu možné.
Stanislav Vaštyl 2.1 10
11 **Odstávky systému:**
Denisa Wernerová 14.2 12 Periodické odstávky jsou plánovány na liché týdny od 8 do 9 hodin a to z důvodu povyšování verzí GitLabu. Na veškeré plánované odstávky budete také upozornění dopředu v záhlaví webu GitLab.
Stanislav Vaštyl 2.1 13
14 **Zálohování:**
Denisa Wernerová 14.2 15 Zalohování pro potřeby obnovy probíhá z provozních důvodů v ranních hodinách.
Stanislav Vaštyl 2.1 16
Stanislav Vaštyl 12.1 17 **Řešení problémů/požadavků:**
Denisa Wernerová 14.2 18 Výhradně přes školní [[HelpDesk>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=GitLab]].
Stanislav Vaštyl 14.1 19
Stanislav Vaštyl 19.1 20 **Default initial branch name: **main
Stanislav Vaštyl 14.1 21
Stanislav Vaštyl 15.1 22
Stanislav Vaštyl 14.1 23 Oficiální dokumentace ke GitLabu: [[https:~~/~~/docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/>>https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/]]
Stanislav Vaštyl 20.1 24
25
26 **Chyby a jejich řešení:**
27
28 {{code}}
Stanislav Vaštyl 23.1 29 # git version < v2.28
Stanislav Vaštyl 20.1 30 git init --initial-branch=main
31 error: unknown option `initial-branch=main'
Stanislav Vaštyl 21.1 32
Stanislav Vaštyl 23.1 33 # řešení pro projekt
Stanislav Vaštyl 20.1 34 git init
35 git symbolic-ref HEAD refs/heads/main
Stanislav Vaštyl 22.1 36
Stanislav Vaštyl 23.1 37 # git version > v2.28+
38 git init --initial-branch=main
39
40 # nastavení globální
Stanislav Vaštyl 22.1 41 git config --global init.defaultBranch main
Stanislav Vaštyl 20.1 42 {{/code}}
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava