Last modified by Stanislav Vaštyl on 03.08.2023 12:58

Show last authors
1 Celoškolská webová služba GitLab je určena všem zaměstnancům i studentům VŠB, pro práci, která výhradně souvisí s jejich činností na univerzitě.
2
3
4 **Limity uživatelů:**
5 Limity jsou nastaveny na 5 projektů per uživatel. Projekty a skupiny jsou defaultně nastaveny na hodnotu "Private". V případě potřeby je navýšení limitu možné - stačí požádat prostřednictvím HelpDesku.
6
7 **Odstávky systému:**
8 Periodické odstávky jsou plánovány na liché týdny od 8 do 9 hodin a to z důvodu povyšování verzí GitLabu. Na veškeré plánované odstávky budete také upozornění dopředu v záhlaví webu GitLab.
9
10 **Zálohování:**
11 Zalohování pro potřeby obnovy probíhá z provozních důvodů v ranních hodinách.
12
13 **Řešení problémů/požadavků:**
14 Výhradně přes školní [[HelpDesk>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=8&Subject=GitLab]].
15
16 **Default initial branch name: **main
17
18
19 Oficiální dokumentace ke GitLabu: [[https:~~/~~/docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/>>https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/]]
20
21
22 **Chyby a jejich řešení:**
23
24 {{code}}
25 # git version < v2.28
26 git init --initial-branch=main
27 error: unknown option `initial-branch=main'
28
29 # řešení pro projekt
30 git init
31 git symbolic-ref HEAD refs/heads/main
32
33 # git version > v2.28+
34 git init --initial-branch=main
35
36 # nastavení globální
37 git config --global init.defaultBranch main
38 {{/code}}