Vložení materiálu do systému LMS

Naposledy změněno Adrian Kapias 04.08.2023 09:22

Základní předpoklady

  • Pro vkládání obsahu musíte být v univerzitním LMS Moodle přihlášeni jednotným univerzitním heslem (SSO).
  • Kurz v LMS je přímým ekvivalentem verze předmětu (studijní plány, EDISON).
  • V LMS se obsah vkládá vždy do kurzu s rozlišením akademického semestru - například 123-0123/01 (2019/2020 LS).
  • Obsah vložený do jednoho kurzu je možné překopírovat do dalšího kurzu - buď celý obsah anebo výběrem požadovaných položek v průvodci Importem obsahu.
  • Automatický mechanismus na straně LMS Moodle provádí kopírování do kurzů (verzí předmětů) pro budoucí akademický semestr (vždy o prázdninách).

Rychlé vložení souborů do LMS

Nejrychlejším způsobem pro vložení studijních materiálů do LMS je s využitím metody Drag and drop (volně přeloženo táhni a pusť)

Způsob je dostupný na všech podporovaných prohlížečích s výjimkou mobilních zařízení.

Postup - rychlé vložení

1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.

Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na Nástěnce (Přehled semestrů) anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek E-výuky (sekce Elektronické kurzy v LMS).

2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko Zapnout rezim uprav

Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.

3. Otevřete si okno se souborovým managerem, který na počítači rutinně používáte (například Průzkumník, Salamander, Total Commander, Nautilus, Finder).

V něm si vyhledáte složku se studijními materiály, které budete nahrávat do LMS.

Velikost okna souborového manageru upravíte tak, abyste na pozadí viděli webový prohlížeč se zobrazenou stránkou kurzu v LMS.

4. V souborovém manageru si pomocí myši označíte jeden nebo i více souborů.

V souborovém manageru lze využít klávesy Control [CTRL] (Command na MAC OS) nebo [SHIFT] - pro násobný výběr souborů. Pomocí klávesy Control (Command) můžete označit nesouvislou řadu souborů. Klávesou SHIFT označíte souvislou řadu souborů. Nejprve kliknete na první soubor a při stisknuté klávese SHIFT poté kliknete na poslední požadovaný soubor. Označíte tím všechny soubory.

pretazeni obsahu

Při označování v souborovém manageru nesmí výběr obsahovat žádnou složku, pouze soubory. Pokus o nahrání složky skončí chybovým hlášením na straně LMS.

6. Označené soubory nyní přetáhnete myší ze souborového manageru do plochy stránky kurzu v LMS.

Kam budou soubory v kurzu umístěny je v průběhu úkonu zvýrazněno grafickým prvkem pridat soubor zvyrazneni

Proces přetažení souborů můžete v jeho průběhu (než pustíte tlačítko myši) kdykoliv přerušit stisknutím klávesy Esc.

Soubory se automaticky začnou nahrávat.

Výsledek uvidíte za několik okamžiků na stránce kurzu v LMS, v Tématu do kterého jste provedli přetažení souborů

nahrane soubory

Vložení většího počtu materiálů v jednom kroku

Do LMS je možné vložit větší počet materiálů také ve formě ZIP archivu.

Uvedený způsob je vhodný pro materiály, které jsou logicky členěny do složek (například programy, protokoly, vzorová zadání atd.)

V ZIP archivu je možné mít i strukturu složek. Po vložení ZIP souboru do LMS bude identická struktura složek vytvořena přímo v rámci vytvořené činnosti Složka.

Jednotlivé kroky jsou jsou identické jako u rychlého vložení, jenom bude vkládaným souborem ZIP archiv (obsahující všechny požadované materiály)

Postup - vložení většího počtu materiálů v jednom kroku

1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.

Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na Nástěnce (Přehled semestrů) anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek E-výuky (sekce Elektronické kurzy v LMS).

2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko Zapnout rezim uprav

Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.

3. Otevřete si okno se souborovým managerem, který na počítači rutinně používáte (například Průzkumník, Salamander, Total Commander, Nautilus, Finder).

V něm si vyhledáte složku se ZIP archivem obsahujícím studijní materiály, které budete nahrávat do LMS.

Velikost okna souborového manageru upravíte tak, abyste na pozadí viděli webový prohlížeč se zobrazenou stránkou kurzu v LMS.

4. V souborovém manageru si pomocí myši označíte ZIP archiv a přetáhnete jej do plochy stránky kurzu v LMS.

Kam bude v kurzu umístěn obsah ZIP archivu je v průběhu úkonu zvýrazněno grafickým prvkem pridat soubor zvyrazneni

Proces přetažení souborů můžete v jeho průběhu (než pustíte tlačítko myši) kdykoliv přerušit stisknutím klávesy Esc.

5. Po přetažení ZIP souboru do plochy kurzu v LMS se zobrazí dialogové okénko.

vlozeni ZIP archiv

6. Zvolíte variantu: Rozbalit soubory a vytvořit složku.

Nyní chvíli vyčkejte, LMS bude zpracovávat ZIP soubor (dle jeho velikosti)

Jakmile bude nahrávání dokončeno uvidíte v Tématu kurzu novou Složku, kterou si můžete zobrazit.

vlozeny zip jako slozka

V případě potřeby můžete nahrát do LMS i kompletní ZIP soubor - bez toho aby se automaticky rozbalil do složky (složek) v LMS. V dialogu pouze zvolíte možnost: Vytvořit studijní materiál typu Soubor.

LMS nabízí studentům i vyučujícím možnost si Složku z LMS kdykoliv stáhnout zpět na osobní počítač pomocí tlačítka Stáhnout složku. Vyučující může také obsah složky v LMS měnit například nahráním nebo výměnou pouze jednoho souboru. Uvedený způsob je flexibilnější než nutnost nahrávat vždy celý aktualizovaný ZIP archiv.

Vložení souboru (přidat činnost Soubor)

Do LMS můžete soubor vložit i způsobem obvyklým pro vkládání příloh do webového prohlížeče.

Uvedený způsob můžete využít, pokud chcete již při vkládání souboru do LMS nastavit některé dodatečné parametry.

Uvedený způsob je nutné využít v případech, pokud pracujete v prostředí (webovém prohlížeči), které neumožňuje vložit soubory pomocí metody pro Rychlé vložení.

Postup - Vložení souboru (přidat činnost Soubor)

1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.

Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na Nástěnce (Přehled semestrů) anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek E-výuky (sekce Elektronické kurzy v LMS).

2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko Zapnout rezim uprav

Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.

3. Ve vybraném Tématu kliknete v pravé části obrazovky na odkaz pridat cinnost

4. V dialogu Přidat činnost nebo studijní materiál se posunete do sekce Studijní materiály. Zde označíte položku Soubor a stisknete tlačítko Přidat.

pridat cinnost Soubor

5. V dialogu Přidání nové činnosti (Soubor) vyplníte povinnou položku Název souboru.

Vložení souboru provedete v sekci formuláře Vybrat soubory.

V sekci Vybrat soubory, stále můžete využít metodu přetažení souborů, ale tentokrát použijeme tlačítko Přidat ...

Vybrat soubory

6. Po stisknutí tlačítka pridat tlacitko  (nachází se v sekci Vybrat soubory) se zobrazí dialog Výběr souboru.

V rámci dialogu Výběr souboru:

a) zvolíte možnost Nahrát soubor

b) Tlačítkem Vybrat soubor vyhledáte soubor ve složce na vašem počítači.

c) Nastavíte požadovanou distribuční licenci nahrávaného souboru.

d) Stisknete tlačítko Nahrát tento soubor

dialog vyber souboru

Nastavení distribuční licence (volitelně)

U souborů nahrávaných do LMS můžete nastavit distribuční licenci.

Nastavení licence u souboru je platné pouze v rámci LMS. Zvolený typ licence žádným způsobem neomezuje viditelnost obsahu nebo možnost jeho stažení z LMS.

Název licence v LMS (česky)Název licence v LMS (anglicky) 
JináOther 
Všechna práva vyhrazenaAll rights reserved  
Volné díloPublic domain 
Creative CommonsCreative Commons 
Creative Commons - Nezasahujte do dílaCreative Commons - NoDerivs 
Creative Commons - Neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla  Creative Commons - No Commercial NoDerivs 
Creative Commons - Neužívejte dílo komerčně, zachovejte licenci Creative Commons - No Commercial ShareAlike 
Creative Commons - Zachovejte licenci Creative Commons - ShareAlike    
Creative Commons - Neužívejte dílo komerčněCreative Commons - No Commercial 

Průvodce importem obsahu (z kurzu do jiného kurzu)