Last modified by Adrian Kapias on 04.08.2023 09:22

Show last authors
1 {{toc depth="3"/}}
2
3
4 = Základní předpoklady =
5
6 * Pro vkládání obsahu musíte být v univerzitním [[LMS Moodle>>https://lms.vsb.cz]] přihlášeni jednotným univerzitním heslem (SSO).
7 * **Kurz v LMS** je přímým ekvivalentem **verze předmětu** (studijní plány, EDISON).
8 * V LMS se obsah vkládá vždy do kurzu s rozlišením akademického semestru - například 123-0123/01 (2019/2020 LS).
9 * Obsah vložený do jednoho kurzu je možné překopírovat do dalšího kurzu - buď celý obsah anebo výběrem požadovaných položek v průvodci Importem obsahu.
10 * Automatický mechanismus na straně LMS Moodle provádí kopírování do kurzů (verzí předmětů) pro budoucí akademický semestr (vždy o prázdninách).
11
12 = Rychlé vložení souborů do LMS =
13
14
15 Nejrychlejším způsobem pro vložení studijních materiálů do LMS je s využitím metody [[Drag and drop>>https://cs.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop]] (volně přeloženo //táhni a pusť//)
16
17 Způsob je dostupný na všech podporovaných prohlížečích s výjimkou mobilních zařízení.
18
19 == Postup - rychlé vložení ==
20
21 ~1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.
22
23 (% class="box infomessage" %)
24 (((
25 Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na [[//Nástěnce// (//Přehled semestrů//)>>https://lms.vsb.cz/my/]] anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek [[E-výuky>>https://www.vsb.cz/e-vyuka/]] (sekce //Elektronické kurzy v LMS//).
26 )))
27
28 2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko [[image:01-zapnout-rezim-uprav.png||alt="Zapnout rezim uprav" height="24" width="122"]]
29
30 Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.
31
32 3. Otevřete si okno se souborovým managerem, který na počítači rutinně používáte (například Průzkumník, Salamander, Total Commander, Nautilus, Finder).
33
34 V něm si vyhledáte složku se studijními materiály, které budete nahrávat do LMS.
35
36 Velikost okna souborového manageru upravíte tak, abyste na pozadí viděli webový prohlížeč se zobrazenou stránkou kurzu v LMS.
37
38 4. V souborovém manageru si pomocí myši označíte jeden nebo i více souborů.
39
40 (% class="box infomessage" %)
41 (((
42 V souborovém manageru lze využít klávesy Control [CTRL] (Command na MAC OS) nebo [SHIFT] - pro násobný výběr souborů. Pomocí klávesy Control (Command) můžete označit nesouvislou řadu souborů. Klávesou SHIFT označíte souvislou řadu souborů. Nejprve kliknete na první soubor a při stisknuté klávese SHIFT poté kliknete na poslední požadovaný soubor. Označíte tím všechny soubory.
43 )))
44
45 [[image:02-pretazeni-vlozeni-obsahu-thumbnail.png||alt="pretazeni obsahu"]]
46
47 (% class="box warningmessage" %)
48 (((
49 Při označování v souborovém manageru **nesmí** výběr obsahovat žádnou složku, pouze soubory. Pokus o nahrání složky skončí chybovým hlášením na straně LMS.
50 )))
51
52 6. Označené soubory nyní přetáhnete myší ze souborového manageru do plochy stránky kurzu v LMS.
53
54 Kam budou soubory v kurzu umístěny je v průběhu úkonu zvýrazněno grafickým prvkem [[image:04-pridat-soubor-zvyrazneni.png||alt="pridat soubor zvyrazneni"]]
55
56 (% class="box infomessage" %)
57 (((
58 Proces přetažení souborů můžete v jeho průběhu (než pustíte tlačítko myši) kdykoliv přerušit stisknutím klávesy Esc.
59 )))
60
61 Soubory se automaticky začnou nahrávat.
62
63 Výsledek uvidíte za několik okamžiků na stránce kurzu v LMS, v Tématu do kterého jste provedli přetažení souborů
64
65 [[image:03-nahrane-soubory-full.png||alt="nahrane soubory"]]
66
67 = Vložení většího počtu materiálů v jednom kroku =
68
69 Do LMS je možné vložit větší počet materiálů také ve formě ZIP archivu.
70
71 Uvedený způsob je vhodný pro materiály, které jsou logicky členěny do složek (například programy, protokoly, vzorová zadání atd.)
72
73 (% class="box infomessage" %)
74 (((
75 V ZIP archivu je možné mít i strukturu složek. Po vložení ZIP souboru do LMS bude identická struktura složek vytvořena přímo v rámci vytvořené činnosti Složka.
76 )))
77
78 Jednotlivé kroky jsou jsou identické jako u rychlého vložení, jenom bude vkládaným souborem ZIP archiv (obsahující všechny požadované materiály)
79
80 == Postup - vložení většího počtu materiálů v jednom kroku ==
81
82 ~1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.
83
84 (% class="box infomessage" %)
85 (((
86 Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na [[//Nástěnce// (//Přehled semestrů//)>>https://lms.vsb.cz/my/]] anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek [[E-výuky>>https://www.vsb.cz/e-vyuka/]] (sekce //Elektronické kurzy v LMS//).
87 )))
88
89 2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko [[image:01-zapnout-rezim-uprav.png||alt="Zapnout rezim uprav" height="24" width="122"]]
90
91 Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.
92
93 3. Otevřete si okno se souborovým managerem, který na počítači rutinně používáte (například Průzkumník, Salamander, Total Commander, Nautilus, Finder).
94
95 V něm si vyhledáte složku se ZIP archivem obsahujícím studijní materiály, které budete nahrávat do LMS.
96
97 Velikost okna souborového manageru upravíte tak, abyste na pozadí viděli webový prohlížeč se zobrazenou stránkou kurzu v LMS.
98
99 4. V souborovém manageru si pomocí myši označíte ZIP archiv a přetáhnete jej do plochy stránky kurzu v LMS.
100
101 Kam bude v kurzu umístěn obsah ZIP archivu je v průběhu úkonu zvýrazněno grafickým prvkem [[image:04-pridat-soubor-zvyrazneni.png||alt="pridat soubor zvyrazneni"]]
102
103 (% class="box infomessage" %)
104 (((
105 Proces přetažení souborů můžete v jeho průběhu (než pustíte tlačítko myši) kdykoliv přerušit stisknutím klávesy Esc.
106 )))
107
108 5. Po přetažení ZIP souboru do plochy kurzu v LMS se zobrazí dialogové okénko.
109
110 [[image:05-vlozeni-zip.png||alt="vlozeni ZIP archiv" height="243" width="307"]]
111
112 6. Zvolíte variantu: **Rozbalit soubory a vytvořit složku.**
113
114 Nyní chvíli vyčkejte, LMS bude zpracovávat ZIP soubor (dle jeho velikosti)
115
116 Jakmile bude nahrávání dokončeno uvidíte v Tématu kurzu novou //Složku//, kterou si můžete zobrazit.
117
118 [[image:06-vlozeny-zip-jako-slozka-v-lms.png||alt="vlozeny zip jako slozka" height="411" width="361"]]
119
120 (% class="box infomessage" %)
121 (((
122 V případě potřeby můžete nahrát do LMS i kompletní ZIP soubor - bez toho aby se automaticky rozbalil do složky (složek) v LMS. V dialogu pouze zvolíte možnost: **Vytvořit studijní materiál typu Soubor**.
123 )))
124
125 (% class="wikigeneratedid" %)
126 LMS nabízí studentům i vyučujícím možnost si //Složku //z LMS kdykoliv stáhnout zpět na osobní počítač pomocí tlačítka //Stáhnout složku//. Vyučující může také obsah složky v LMS měnit například nahráním nebo výměnou pouze jednoho souboru. Uvedený způsob je flexibilnější než nutnost nahrávat vždy celý aktualizovaný ZIP archiv.
127
128 = Vložení souboru (přidat činnost Soubor) =
129
130 Do LMS můžete soubor vložit i způsobem obvyklým pro vkládání příloh do webového prohlížeče.
131
132 Uvedený způsob můžete využít, pokud chcete již při vkládání souboru do LMS nastavit některé dodatečné parametry.
133
134 (% class="box infomessage" %)
135 (((
136 Uvedený způsob je nutné využít v případech, pokud pracujete v prostředí (webovém prohlížeči), které neumožňuje vložit soubory pomocí metody pro Rychlé vložení.
137 )))
138
139 == Postup - Vložení souboru (přidat činnost Soubor) ==
140
141 ~1. Otevřete si v LMS stránku kurzu, do kterého budete chtít vložit obsah.
142
143 (% class="box infomessage" %)
144 (((
145 Na požadovanou stránku kurzu se dostanete výběrem požadovaného kurzu v LMS na [[//Nástěnce// (//Přehled semestrů//)>>https://lms.vsb.cz/my/]] anebo také prokliknutím odkazu u vyhledané verze předmětu ze stránek [[E-výuky>>https://www.vsb.cz/e-vyuka/]] (sekce //Elektronické kurzy v LMS//).
146 )))
147
148 2. Po načtení stránky s kurzem v LMS stisknete tlačítko [[image:01-zapnout-rezim-uprav.png||alt="Zapnout rezim uprav" height="24" width="122"]]
149
150 Nastavte si zobrazení stránky kurzu tak, abyste na obrazovce viděli Téma v kurzu, do kterého budete chtít obsah vložit obsah.
151
152 3. Ve vybraném Tématu kliknete v pravé části obrazovky na odkaz [[image:07-pridat-cinnost.png||alt="pridat cinnost"]]
153
154 4. V dialogu //Přidat činnost nebo studijní materiál //se posunete do sekce //Studijní materiály//. Zde označíte položku //Soubor// a stisknete tlačítko //Přidat//.
155
156 [[image:08-pridat-cinnost-Soubor-full.png||alt="pridat cinnost Soubor"]]
157
158 5. V dialogu //Přidání nové činnosti (Soubor)// vyplníte povinnou položku //Název souboru//.
159
160 Vložení souboru provedete v sekci formuláře //Vybrat soubory.//
161
162
163 V sekci //Vybrat soubory//, stále můžete využít metodu přetažení souborů, ale tentokrát použijeme tlačítko //Přidat ...//
164
165 [[image:09-Soubor-dialog.png||alt="Vybrat soubory" height="220" width="359"]]
166
167 6. Po stisknutí tlačítka [[image:10-tlacitko-pridat.png||alt="pridat tlacitko" height="62" width="202"]] (nachází se v sekci //Vybrat soubory//) se zobrazí dialog Výběr souboru.
168
169 V rámci dialogu //Výběr souboru//:
170
171 a) zvolíte možnost //Nahrát soubor//
172
173 b) Tlačítkem //Vybrat soubor //vyhledáte soubor ve složce na vašem počítači.
174
175 c) Nastavíte požadovanou distribuční licenci nahrávaného souboru.
176
177 d) Stisknete tlačítko //Nahrát tento soubor//
178
179 [[image:11-vyber-souboru.png||alt="dialog vyber souboru" height="274" width="414"]]
180
181 == Nastavení distribuční licence (volitelně) ==
182
183 U souborů nahrávaných do LMS můžete nastavit distribuční licenci.
184
185
186 (% class="box warningmessage" %)
187 (((
188 Nastavení licence u souboru je platné pouze v rámci LMS. Zvolený typ licence žádným způsobem neomezuje viditelnost obsahu nebo možnost jeho stažení z LMS.
189 )))
190
191 |=Název licence v LMS (česky)|=Název licence v LMS (anglicky)|=
192 |Jiná|Other|
193 |[[Všechna práva vyhrazena>>https://en.wikipedia.org/wiki/All_rights_reserved]]|[[All rights reserved >>https://en.wikipedia.org/wiki/All_rights_reserved]]|
194 |[[Volné dílo>>https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/]]|[[Public domain>>https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/]]|
195 |[[Creative Commons>>https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/]]|[[Creative Commons>>https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/]]|
196 |[[Creative Commons - Nezasahujte do díla>>https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/]]|[[Creative Commons - NoDerivs>>https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/]]|
197 |[[Creative Commons - Neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla >>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/]] |[[Creative Commons - No Commercial NoDerivs>>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/]]|
198 |[[Creative Commons - Neužívejte dílo komerčně, zachovejte licenci >>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/]]|[[Creative Commons - No Commercial ShareAlike>>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/]]|
199 |[[Creative Commons - Zachovejte licenci >>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]]|[[Creative Commons - ShareAlike >>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]] |
200 |[[Creative Commons - Neužívejte dílo komerčně>>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/]]|[[Creative Commons - No Commercial>>https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/]]|
201
202 (% class="wikigeneratedid" %)
203 Průvodce importem obsahu (z kurzu do jiného kurzu)
204
205