Registrace počítačů zaměstnanců do sítě

Naposledy změněno 29.05.2022 15:22

Pro registraci nového počítače nebo pro změnu již existující registrace (stěhování, výměna síťové karty apod.) slouží helpdeskové rozhraní - fronta "Počítačová síť - registrace PC".

 1. Zobrazte si tímto přímým odkazem formulář pro registraci. Nebo po přihlášení do helpdeskového rozhraní v hlavním menu klikněte na Nový požadavek a vyberte frontu "Počítačová síť - registrace PC".

  15.png
   
 2. Zadejte předmět a kliknutím na odpovídající odkaz zvolte typ požadavku.

  Dostupné typy požadavků:
 • Nová registrace zařízení
 • Zrušení registrace - typ požadavku určený k nahlášení vyřazení zařízení.
 • Přesun zařízení - nahlášení přemístění počítače z jedné místnosti do jiné.
 • Výměna počítače nebo síťové karty - zvolte pokud v již zaregistrovaném zařízení vyměníte síťovou kartu a také v případě výměny celého počítače.
 • Změna odpovědné osoby - pro nahlášení změny osoby odpovědné za zařízení zvolte tuto možnost.

  16.png

  17.png

  Založte požadavek tlačítkem Vytvořit požadavek. Nastavte na síťovém adaptéru automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS viz Nastavení vlastností TCP/IP protokolu.

Popis jednotlivých typů požadavků:

Nová registrace:

 1. Typ zařízení: Vyberte ze seznamu možností (např. PC, notebook)
 2. Popište zařízení: Tato položka se zpřístupní, vyberete-li typ zařízení ostatní. Zde popište o jaké zařízení chcete registrovat (např. síťový disk).
 3. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 4. Budova/Místnost: Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bude zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
 5. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
 6. Tel.: Telefonní číslo, které není dohledatelné ve školním telefonním seznamu.
 7. Nerušit již existující registraci: Požadujete-li registrovat zařízení na další místnost, zaškrtněte tuto položku.
 8. Požaduji aktivaci zásuvky: V některých lokalitách (např. bodovy CPIT) nejsou zásuvky fyzicky aktivovány. Požadujete-li aktivaci zásuvky, zaškrtněte následující volbu a napište označení zásuvky.
 9. Požaduji kabel: Pokud požadujete po CIT dodání propojovacího kabelu, uveďte jeho délku.

  Pozn.: Povinné položky jsou zvýrazněny tučným písmem.

  18.png

 Zrušení registrace:

 1. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 2. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
 3. Budova/Místnost:  Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bylo zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).

  19.png

Přesun zařízení:

Původní registrace:
 

 1. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 2. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
 3. Budova/Místnost:  Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bylo zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).

Požadovaná změna:
 

 1. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
 2. Budova/Místnost:  Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bude zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
 3. Požaduji aktivaci zásuvky: V některých lokalitách (např. bodovy CPIT) nejsou zásuvky fyzicky aktivovány. Požadujete-li aktivaci zásuvky, zaškrtněte následující volbu  a napište označení zásuvky.
 4. Požaduji kabel: Pokud požadujete po CIT dodání propojovacího kabelu, uveďte jeho délku.

  20.png

Výměna počítače nebo síťové karty:

Původní registrace:

 1. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 2. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.

Požadovaná změna:

 1. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 2. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.     
   Pozn.: Povinné položky jsou zvýrazněny tučným písmem.

  21.png

Změna odpovědné osoby:

Původní registrace:

 1. MAC: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici zde.
 2. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
 3. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.

Požadovaná změna:

 1. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.

  22.png
Značky:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava