Last modified by on 29.05.2022 15:22

Show last authors
1 Pro registraci nového počítače nebo pro změnu již existující registrace (stěhování, výměna síťové karty apod.) slouží [[**helpdeskové rozhraní - fronta "Počítačová síť - registrace PC"**>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=5]].
2
3 1. Zobrazte si [[tímto přímým odkazem>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=5]] formulář pro registraci. Nebo po přihlášení do [[helpdeskového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz]] v hlavním menu klikněte na **Nový požadavek** a vyberte frontu "**Počítačová síť - registrace PC**".
4 \\[[[[image:15.png]]>>attach:15.png]]
5
6 1. **Zadejte předmět** a kliknutím na odpovídající odkaz zvolte typ požadavku.
7 \\**Dostupné typy požadavků:**
8
9 * Nová registrace zařízení
10 * Zrušení registrace - typ požadavku určený k nahlášení vyřazení zařízení.
11 * Přesun zařízení - nahlášení přemístění počítače z jedné místnosti do jiné.
12 * Výměna počítače nebo síťové karty - zvolte pokud v již zaregistrovaném zařízení vyměníte síťovou kartu a také v případě výměny celého počítače.
13 * Změna odpovědné osoby - pro nahlášení změny osoby odpovědné za zařízení zvolte tuto možnost.
14 \\[[[[image:16.png]]>>attach:16.png]]
15 \\[[[[image:17.png]]>>attach:17.png]]
16 \\Založte požadavek tlačítkem **Vytvořit požadavek**. Nastavte na síťovém adaptéru automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS viz **[[Nastavení vlastností TCP/IP protokolu>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]]**.
17
18 (% style="font-size:18px" %)Popis jednotlivých typů požadavků:
19
20 **Nová registrace:**
21
22 1. **Typ zařízení**: Vyberte ze seznamu možností (např. PC, notebook)
23 1. Popište zařízení: Tato položka se zpřístupní, vyberete-li typ zařízení ostatní. Zde popište o jaké zařízení chcete registrovat (např. síťový disk).
24 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
25 1. **Budova/Místnost**: Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bude zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
26 1. **Login odp. osoby**: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
27 1. Tel.: Telefonní číslo, které není dohledatelné ve školním telefonním seznamu.
28 1. Nerušit již existující registraci: Požadujete-li registrovat zařízení na další místnost, zaškrtněte tuto položku.
29 1. Požaduji aktivaci zásuvky: V některých lokalitách (např. bodovy CPIT) nejsou zásuvky fyzicky aktivovány. Požadujete-li aktivaci zásuvky, zaškrtněte následující volbu a napište označení zásuvky.
30 1. Požaduji kabel: Pokud požadujete po CIT dodání propojovacího kabelu, uveďte jeho délku.
31 \\Pozn.: Povinné položky jsou zvýrazněny tučným písmem.
32 \\[[[[image:18.png]]>>attach:18.png]]
33
34
35 **~ Zrušení registrace:**
36
37 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
38 1. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
39 1. Budova/Místnost: Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bylo zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
40 \\[[[[image:19.png]]>>attach:19.png]]
41
42 **Přesun zařízení**:
43 \\**Původní registrace:**
44
45
46 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
47 1. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
48 1. Budova/Místnost: Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bylo zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
49
50 **Požadovaná změna:**
51
52
53 1. **Login odp. osoby**: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
54 1. **Budova/Místnost**: Budova (např. CPIT1, A, N, apod.) a číslo místnosti, kde bude zařízení umístěno. Nejedná-li se o areál Poruba, uveďte také lokalitu (např. Lumírova nebo Dr. Malého).
55 1. Požaduji aktivaci zásuvky: V některých lokalitách (např. bodovy CPIT) nejsou zásuvky fyzicky aktivovány. Požadujete-li aktivaci zásuvky, zaškrtněte následující volbu a napište označení zásuvky.
56 1. Požaduji kabel: Pokud požadujete po CIT dodání propojovacího kabelu, uveďte jeho délku.
57 \\[[[[image:20.png]]>>attach:20.png]]
58
59 (% style="font-size:18px" %)Výměna počítače nebo síťové karty:
60
61 **Původní registrace:**
62
63 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
64 1. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
65
66 **Požadovaná změna:**
67
68 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
69 1. **Login odp. osoby**: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.** **
70 Pozn.: Povinné položky jsou zvýrazněny tučným písmem.
71 \\[[[[image:21.png]]>>attach:21.png]]
72
73 (% style="font-size:18px" %)Změna odpovědné osoby:
74
75 **Původní registrace:**
76
77 1. **MAC**: Fyzická adresa síťového adaptéru v počítači. Návody popisující zjištění MAC adresy jsou k dispozici [[zde>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]].
78 1. Nelze-li dohledat MAC adresa, zadejte ve formuláři IP adresu, která byla zařízení přidělena při registraci.
79 1. Login odp. osoby: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
80
81 **Požadovaná změna:**
82
83 1. **Login odp. osoby**: Osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení.
84 \\[[[[image:22.png]]>>attach:22.png]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava