Show last authors
1 Poskytování uživatelské podpory studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava v rámci služeb útvaru CIT.
2
3 **Webové rozhraní Helpdeskového pracoviště útvaru CIT**
4
5 * Pracoviště uživatelské podpory používá pro vyřizování požadavků uživatelů [[webové rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz]]. Po vložení požadavku pokračuje další komunikace výhradně v tomto rozhraní, neodpovídejte prosím na zprávy pomocí emailu, ale přímo ve webovém rozhraní. Systém automaticky rozesílá emailem upozornění na změny stavu požadavku, jednoduchým kliknutím na odkaz v emailu se dostanete přímo ke svému požadavku.
6
7 {{box}}
8 [[**Návod pro práci ve webovém rozhraní IDESK - uživatelé**>>helpdesk.idesk-navod]]
9 [[**Návod pro práci ve webovém rozhraní IDESK - řešitelé**>>helpdesk.idesk-resitele]]
10 [[**Návod pro práci v prostředí XWiki**>>helpdesk.xwiki-navod]]
11 [[**Webové rozhraní Helpdeskového pracoviště útvaru CIT**>>https://idesk.vsb.cz/]]
12 [[**Webový formulář**>>http://www.vsb.cz/cs/kontaktni-formular]]
13 [[**Kontakty - fakultní správci**>>https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]]
14 {{/box}}
15
16 === Provozní doba ===
17
18 (% style="color:#e74c3c" %)**od 1.9. do 30.6.**(%%): **Po - Pá: 7:00 - 17:00**
19 (% style="color:#e74c3c" %)**od 1.7. do 31.8.**(%%): **Po - Pá: 8:00 - 14:00**
20
21
22 === Kontakt ===
23
24 Kontaktní telefon: 59 732 **5666**
25 Kontaktní e-mail: **helpdesk@vsb.cz**
26 Webové rozhraní pro zadání požadavku: [[**https:~~/~~/helpdesk.vsb.cz**>>https://helpdesk.vsb.cz]]
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava