• Natálie Kravčenková
    Natálie Kravčenková, 30.11.2019 08:53

    Zaslala jsem email s dotazem na helpdesk ale dodnes odpověď nedostala???
    (nejde otevřít  formulář se seznamem mích studentů abych mohla vystavit zápočty, přesto že dříve to bylo bez problému)
    Můj email je: natakra10@gmail.com

© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava