Show last authors
1 {{warning}}
2 (% style="color:#ff0000" %)**V období od 22.12.2018 do 1.1.2019 bude pracoviště Helpdesku CIT uzavřeno.**
3 {{/warning}}
4
5 Poskytování uživatelské podpory studentům a zaměstnancům VŠB-TU Ostrava v rámci služeb útvaru CIT.
6
7 **Webové rozhraní Helpdeskového pracoviště útvaru CIT**
8
9 * Pracoviště uživatelské podpory používá pro vyřizování požadavků uživatelů [[webové rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz]]. Po vložení požadavku pokračuje další komunikace výhradně v tomto rozhraní, neodpovídejte prosím na zprávy pomocí emailu, ale přímo ve webovém rozhraní. Systém automaticky rozesílá emailem upozornění na změny stavu požadavku, jednoduchým kliknutím na odkaz v emailu se dostanete přímo ke svému požadavku.
10
11 {{box}}
12 [[**Návod pro práci ve webovém rozhraní IDESK - uživatelé**>>helpdesk.idesk-navod]]
13 [[**Návod pro práci ve webovém rozhraní IDESK - řešitelé**>>helpdesk.idesk-resitele]]
14 [[**Návod pro práci v prostředí XWiki**>>helpdesk.xwiki-navod]]
15 [[**Webové rozhraní Helpdeskového pracoviště útvaru CIT**>>https://idesk.vsb.cz/]]
16 [[**Webový formulář**>>http://www.vsb.cz/cs/kontaktni-formular]]
17 [[**Kontakty - fakultní správci**>>https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]]
18 {{/box}}
19
20 Provozní doba: **Po - Pá: 7:00 - 17:00**
21
22 (% style="color:#ff0000" %)//(mimo provozní dobu je k dispozici záznamník)//
23
24 Kontaktní telefon: 59 732 **5666**
25 Kontaktní e-mail: **helpdesk@vsb.cz**
26
27 {{html}}<!--(% style="color:#ff0000" %)**V období od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018: 8:00 - 14:00**(%%)-->{{/html}}
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava