Ostatní dotazy týkající se sítě TUONET

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 13:57Telefonování z počítače přes VoIP
V síti TUONET lze používat pro VoIP prozatím tyto externí poskytovatele:

 • 802.cz
 • sip.odorik.cz
 • sip.mujtelefon.cz
 • sip.viphone.cz
  Pokud chcete využít nějakého dalšího poskytovatele, sdělte jej prosím přes helpdesk.


Sledování multicastového přenosu semináře pomocí programu VLC player nefunguje
Tento problém může být způsoben firewallem. Zkuste proto firewall vypnout, přenos by měl fungovat.
Pokud vypnutí firewallu nepomůže, vlastní playlist není stabilní a školní playlist nefunguje vůbec, jen se zobrazí seznam přenosů, mohl by být problém také v programu VLC, resp. v jeho aktuální verzi, která nemusí dobře fungovat ve školní síti. Zkuste si stáhnout a nainstalovat starší verzi. Pokud by vám školní playlist nefungoval, tak vám nic nebrání v užívání vlastního.Jak je filtrován síťový provoz?
Síť školy je chráněná stavovým firewallem, kde standardní politika je nastavena tak, že veškeré přístupy "zvenčí dovnitř" jsou (až na výjimky) blokovány a veškeré přístupy "zevnitř ven" jsou (až na výjimky) povoleny. Pro plný přístup do sítě školy využijte VPN.

Na hranici sítě jsou blokovány protokoly NetBIOSu, SMTP (TCP/25), DNS (TCP,UDP/53), SSDP (UDP/1900). Z technických důvodů není možné využívat IPsec VPN, používejte SSL VPN protokoly.

Mezi sítěmi uživatelů ubytovaných na kolejích a školní sítí jsou filtrovány protokoly NetBIOSu. Přístup k centralizovaným souborovým serverům je povolen.Nedaří se zprovoznit NTP (synchronizovat čas počítače prostřednictvím počítačové sítě)
Pokud se Vám synchronizace nedaří, vyzkoušejte tento postup:

 1. Vypněte bránu firewall.
 2. Restartujte počítač.
 3. Proveďte nastavení a synchronizaci tlačítkem aktualizovat dle návodu.
 4. Znovu zapněte bránu firewall.
 5. Další synchronizace již budou probíhat automaticky.


Nenačítání některých stránek na MacOS X
Problém může nastat v síti s přímou podporou protokolu IPv6, kam je počítač přenesen ze sítě (např. v uspaném režimu), ve které si systém vytvořil automatický tunel pro podporu IPv6 protokolu. Při přesunech zapnutých počítačů z jedné sítě do druhé se nemusí provést všechny kroky potřebné ke korektnímu ukončení vytvořeného tunelu a může nastat situace, kdy neproběhne správně konfigurace prostřednictvím autokonfiguračních mechanismů protokolu IPv6.
Řešení:
Řeřením je vynucené vypnutí a zapnutí IPv6 protokolu na všech síťových rozhraních, případně restart počítače.

Spuštění terminálu:
Go → Utilities → Terminal

Nežádoucí stav (nedostupné stránky společnosti Google):
$ ping6 google.com
ping6: UDP connect: No route to host

Pro odstranění problému jsou vyžadována správcovská oprávnění:
$ sudo -s
Vypnutí IPv6 na všech síťových rozhraních:
# ip6 -x
Opětovné zapnutí IPv6 na všech síťových rozhraních:
# ip6 -a
Případné provedení obou příkazů najednou:
# ip6 -x && ip6 -a

Správný stav:
$ ping6 google.com
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:718:1001:158:20c:29ff:fec8:e4a4 > 2a00:1450:8007::68
16 bytes from 2a00:1450:8007::68, icmp_seq=0 hlim=57 time=21.751 ms
16 bytes from 2a00:1450:8007::68, icmp_seq=1 hlim=57 time=15.811 ms
16 bytes from 2a00:1450:8007::68, icmp_seq=2 hlim=57 time=15.859 ms
^C

--- google.com ping6 statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss

round-trip min/avg/max/std-dev = 15.811/17.807/21.751/2.789 ms