Archive

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

Blog - posts for June 2024

Jun 05 2024

Byla prodloužena bezpečnostní podpora PHP, což prodlužuje životnost webmel serverů

Dne 9.4. 2024 bylo rozhodnuto o prodloužení bezpečnostní podpory PHP z 1 roku na 2. Prodloužení se týká všech aktuálních a budoucích verzí PHP. Znamená to, že celková podpora PHP se prodloužila na 4 roky z původních 3. Tuto změnu reflektujeme a prodloužili jsme životnost serveru webmel81 a i nového webmel83. O migraci webu z webmel81 na webmel83 mohou správci webu požádat do konce roku 2025.