Archive

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

Blog - posts for January 2024

Jan 16 2024

Microsoft 365 - Upozornění na snížení dostupnosti služby u Exchange Online

Někteří uživatelé nemusí být schopni odesílat nebo přijímat emailové zprávy a obdrží zprávu o nedoručení (NDR) s chybovým kódem 550 nebo 554.

Na VŠB toto chování pozorujeme u emailů přicházejících z jiných organizací do schránek @vsb.cz. Oprava tohoto problému je nutná ze strany organizace odesílající emaily, resp. společnosti Microsoft.

Více informací o blokování spamu na VŠB

Více informací o incidentu (anglicky)

Jan 08 2024

Obnova funkce přihlašovacích služeb

Vážení uživatelé,

včera byla provedena obnova všech LDAP serverů. Začátkem roku se totiž v LDAP objevila systémová chyba v synchronizaci, která způsobovala, že se nepřenášely změny mezi servery a dotazy na LDAP tak vedly k neúměrnému vytěžování serverů, které měly střídavě delší odezvy a někdy se při přihlašování včas nevrátila informace o ověření hesla. Tento problém se nepodařilo ani s pomocí supportu dostupnými nástroji opravit, takže bylo potřeba přistoupit k obnově ze záloh. Obnovená databáze byla pomocí IDM následně vyrovnána do aktuálního stavu, takže nyní by všechna data s výjimkou hesel měla být aktuální.

Pro uživatele to znamená, že pokud si změnili někdy po 1.1.2024 heslo, je tato změna zapomenuta a budou mít heslo původní. Pokud jim heslo končilo, jeho planost se nezměnila a změna hesla je nemine. Uživatele, kteří si heslo měnili jsme dohledali a budeme je informovat o nutnosti nastavit si heslo znovu.

Děkujeme Vám za vaši trpělivost, která nám umožnila soustředit se na opravu a omlouváme se za způsobené potíže,

CIT VŠB-TUO

Jan 05 2024

Crash of login services

Dear users,

we are currently dealing with a technical crash of the authentication system. Technical problems of this service affect logging into almost all information systems (EDISON, LMS, SAP and others), access to mail, logging into the network via VPN and WiFi.

We are working hard on the repair, including in cooperation with the technical support of the application manufacturer.

During the weekend (January 5 - 7, 2024), we anticipate technical work that will involve occasional shutdowns of the authentication service.

We are very sorry for the inconvenience. We will publish the current status on the main page of the university (https://www.vsb.cz/en) and you can also follow it on https://semafor.vsb.cz.

CIT VSB-TUO

Havárie přihlašovacích služeb

English version

Vážení uživatelé,

v současné době řešíme technickou havárii autentizačního systému. Technické problémy této služby ovlivňují přihlášení téměř do všech informačních systémů (EDISON, LMS, SAP a další), přístup k poště, přihlášení do sítě prostřednictvím VPN i WiFi.

Usilovně pracujeme na opravě a to i ve spolupráci s technickou podporou výrobcem aplikace.

V průběhu víkendu (5. - 7. ledna 2024) předpokládáme technické práce, které s sebou ponesou i občasné odstávky autentizační služby.

Velmi se omlouváme za způsobené problémy. Aktuální stav budeme publikovat na hlavní stránce univerzity (https://www.vsb.cz) a můžete jej sledovat také na https://semafor.vsb.cz.

CIT VŠB-TUO