Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:46

Show last authors
1 Kompletní dokumentace ke službě Google Meet je uvedena na https://support.google.com/meet/?hl=en#topic=7306097 v anglickém jazyce.
2
3
4 **Obsah:**
5
6 {{toc start="3"/}}
7
8
9 === Zahájení schůzky ===
10
11 Vytvořit schůzku může uživatel, který je přihlášen **G Suite účtem**. V univerzitním prostředí se jedná o účet **@g.vsb.cz**.
12
13 * [[Informace ke G Suite>>doc:uzivatel.cloud.google-apps.WebHome]]
14
15 Otevřete si stránku https://meet.google.com/
16
17 Schůzku vytvoříte kliknutím na **Zahájit schůzku nebo se připojit.**
18
19 [[image:1.png]]
20
21
22 Vepište libovolný **název schůzky** (nelze použít diakritiku) a klikněte na **Pokračovat**.
23
24 [[image:2.png]]
25
26
27 V následujících krocích bude prohlížeč požadovat **povolení zapnutí kamery a mikrofonu** (vyskakovací okno - Povolit / Allow). Povolte, co potřebujete, a klikněte na **Připojit se**.
28
29 [[image:3.png]]
30
31
32 Zobrazí se okno s informacemi o schůzce. Můžete si zkopírovat odkaz schůzky pro zaslání dalším účastníkům nebo přidat další účastníky ručně. Okno zavřete křížkem.
33
34 [[image:4.png]]
35
36
37 V samotné videokonferenci můžete sledovat počet připojených účastníků a psát do konverzace vpravo nahoře.
38
39 [[image:5.png]]
40
41
42 Vlevo dole najdete informace o schůzce.
43
44
45 [[image:6.png]]
46
47
48 Vpravo dole můžete upravovat další nastavení.
49
50 [[image:7.png]]
51
52
53 === Připojení se ke schůzce ===
54
55
56 K videokonferenci se můžete připojit pomocí obdrženého odkazu/pozvánky tvůrcem schůzky, který otevřete v prohlížeči, nebo vložením kódu schůzky (poslední část z URL odkazu ve tvaru xxx-xxxx-xxx).
57
58 [[image:10.png]]
59
60 [[image:11.png]]
61
62
63 V případě, že se nepřihlašujete účtem, který přísluší organizaci VŠB-TUO (g.vsb.cz), je nutno požádat o připojení se ke schůzce. Účastníkům se tato skutečnost zobrazí ve vyskakovacím okně.
64
65 [[image:8.png]]
66
67 [[image:9.png]]