Zdrojový kód wiki Jednotné heslo

Naposledy změněno 31.01.2021 12:44

Show last authors
1 Pro přístup do SSO, počítačové sítě univerzity a potažmo pak i do všech informačních systémů [[které jsou do jednotného hesla zapojeny>>doc:uzivatel.hesla.idm-usage.WebHome]], potřebujete osobní číslo a heslo.
2
3 **Přihlašovací jméno** studenta/zaměstnance je vám přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc1234).
4
5
6 == Nastavení nového hesla ==
7
8 Jakmile si heslo nastavíte, zůstane platné po dobu 1 roku nebo do jeho další změny.
9
10 === **1. Znám své aktuální heslo** ===
11
12 Jestliže potřebujete změnit své aktuální heslo a pamatujete si jej, přejděte na formulář pro [[změnu hesla>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/zmena-hesla/]]
13
14
15 === **2. Zapomněl/a jsem heslo** ===
16
17 Uživatelé, kteří ještě nemají nastaveno heslo nebo své heslo zapomněli, si mohou nové heslo nastavit [[vygenerováním ověřovacího kódu>>url:https://uzivatel.vsb.cz/nove-heslo]].
18 Předpokladem je vyplněné telefonní číslo v [[osobním nastavení>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/osobni-nastaveni]].
19
20 **Postup změny:**
21
22 * Vyplňte své přihlašovací jméno (např. abc1234). Zaškrtněte pole "Nejsem robot" a klikněte na "Vygenerovat kód pro ověření". Následně vám bude doručena SMS s ověřovacím kódem, který opište do formuláře pro změnu hesla. Poté vyplňte pole pro nové heslo a klikněte na "Nastavit heslo".
23
24 **Nepřišel mi ověřovací kód**
25
26 a) Ve svém profilu máte nastaveno nesprávné telefonní číslo (např. překlep, změna čísla) nebo jej nemáte vůbec uloženo. Jste-li (% style="color:#e74c3c" %)student(%%), kontaktujte své [[studijní oddělení>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni/]] s žádostí o úpravu telefonního kontaktu. Jste-li (% style="color:#e74c3c" %)zaměstnanec(%%), obraťte se na [[Kartové centrum>>url:https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/]] nebo svého [[fakultního správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]] s žádostí o nastavení hesla a poté si **aktualizujte** své kontaktní údaje v [[osobním nastavení>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/osobni-nastaveni]]
27
28 b) SMS zprávu nelze zaslat na uložené telefonní číslo – SMS zasíláme na česká a slovenská mobilní čísla. Ostatní uživatelé musí mít v [[osobním nastavení>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/osobni-nastaveni]] uveden kontaktní e-mail, aby si nové heslo mohli nastavit, a to v případě, je-li staré heslo v počátečním stavu nebo pokud již vypršela jeho platnost.
29
30
31 == Reset hesla kartou ==
32
33 Pokud zapomenete své heslo, můžete si ho po ověření vaší zaměstnanecké/studentské karty nechat resetovat na (% style="color:#e74c3c" %)provizorní dočasné heslo(%%).
34 Po resetu je nutné si provizorní heslo bez odkladu [[změnit na vlastní nové heslo>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/zmena-hesla/]].
35 **Osobní přítomnost** u resetu hesla pro ověření Vaší identity je nezbytné preventivní opatření, které zabrání zneužití tohoto nástroje a neoprávněnému přístupu k Vašemu účtu. Stejně tak nelze heslo zaslat e-mailem.
36
37 **Pracoviště, která provádí reset hesla kartou:**
38
39 * Ostrava
40 ** Na [[Kartovém centru>>url:http://kc.vsb.cz]] v přízemí budovy **A** - místnost **A 148**, A 149, **Ostrava-Poruba**.
41 ** Ve výpůjčním oddělení **[[Ústřední knihovny>>url:http://knihovna.vsb.cz/]] **(budova **NK**), **Ostrava-Poruba**.
42 ** V pobočce Ústřední knihovny na **FBI** **Ostrava-Výškovice**, ul.Lumírova.
43 ** V pobočce Ústřední knihovny na **EkF** **Ostrava 1**, ul.Sokolská.
44 ** Na učebně [[PC pavilon>>url:https://www.vsb.cz/ucebny/cs/pcpavilon/poskytovane-sluzby/reset-hesla/]] (PCP) na kolejích VŠB-TUO budova **D** (v přízemí za vrátnicí), **Ostrava-Poruba**.
45 ** Na **FAST** - Útvar výpočetní techniky, L. Podéště 1875, **Ostrava-Poruba**, **A 207**, Pavlína Vrzalová.
46
47 * Detašovaná pracoviště
48 ** Na **HGF** v **Mostě**: Studijní oddělení, místnost **K506**.
49
50 V případě potíží či dalších dotazů můžete kontaktovat [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]].
51
52
53 == Účet byl zablokován ==
54
55 Účet může být zablokován např. z důvodu rozesílání phishingových zpráv z univerzitní pošty. Jestliže se vám hlášení o zablokování objeví po vyplnění formuláře na stránce [[Problémy s přihlášením>>https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/potrebuji-poradit/problemy-s-prihlasenim/]], kontaktujte svého [[fakultního správce>>https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]] pro odblokaci účtu.
56
57
58 == Užitečné odkazy ==
59
60 * [[Otestování účtu/hesla přes web>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/potrebuji-poradit/problemy-s-prihlasenim/]]
61 * [[Další informace o účtu>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/]]
62 * [[Důvody pro pravidelnou změnu hesla, základní znalosti o heslech>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla-duvody.WebHome]]
63 * [[Změna hesla a návazné změny>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla.WebHome]]
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava