Zdrojový kód wiki Jednotné heslo

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Show last authors
1 Pro přístup do počítačové sítě univerzity a potažmo pak i do všech informačních systémů, které jsou do jednotného hesla zapojeny (viz [[zde>>doc:uzivatel.hesla.idm-usage.WebHome]]), potřebujete osobní číslo a heslo.
2
3 **Přihlašovací jméno** studenta/zaměstnance je Vám přiděleno při zápisu ke studiu/uzavření pracovního poměru (např. abc1234).
4
5 **Přihlašovací heslo** je Vám při vzniku účtu nastaveno na rodné číslo (bez mezer a lomítek). Toto provizorní heslo je nutné bez odkladu změnit na jiné, jinak dojde při několika použitích rodného č. k zablokování účtu.
6
7 * [[Otestování účtu/hesla přes web>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/problemy-s-prihlasenim/]]
8 * [[Změna hesla>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/zmena-hesla/]]
9 * [[Reset hesla kartou>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.reset-hesla.WebHome]]
10 * [[Další informace o účtu>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/]]
11 * [[Důvody pro pravidelnou změnu hesla, základní znalosti o heslech>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla-duvody.WebHome]]
12 * [[Změna hesla a návazné změny>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.zm-hesla.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava