Kde je jaké heslo?

Naposledy změněno Denisa Wernerová 01.07.2024 08:59

Na VŠB-TUO jsou jednotlivé informační systémy zapojeny buď do jednotného hesla (LDAP / SSO), nebo mají své zcela samostatné uživatelské heslo (např. WiFi heslo pro připojení do bezdrátové sítě univerzity).

Jednotné (LDAP/SSO) heslo používají následující systémy:

Informační systém/PopisURLTyp
ISKAMhttps://iskam.vsb.cz/SSO
Dokumentyhttps://dokumenty.vsb.czSSO
DSpacehttps://dspace.vsb.cz/LDAP
EDISONhttps://edison.vsb.czSSO
Elektronický platební systémhttps://eps.vsb.cz/SSO
E-spis - Elektronický systém spisové službyhttps://espis.vsb.cz/LDAP
Evidence projektů (EPZ) https://projekty.vsb.cz/SSO
Evidence publikací (OBD) https://obd.vsb.cz/SSO
Evidence směn https://smeny.vsb.cz/SSO
Homelhttps://homel.vsb.cz/LDAP
Idesk https://idesk.vsb.cz/LDAP
IDOChttps://idoc.vsb.cz/SSO
InNEThttps://innet.vsb.cz/SSO
Katedrové knihovny http://knihovna2.vsb.cz/deponaty/LDAP
Kiosky LDAP
Knihovní systém Verbis (aplikace) -LDAP
Knihovní systém Verbis (webový katalog Portaro) https://katalog.vsb.cz/SSO
LMS (Moodle)https://lms.vsb.cz/SSO
Microsoft Exchange-AD
Nextcloudhttps://nextcloud.vsb.cz/SSO
Novinkyhttps://info.vsb.cz/administraceSSO
Office 365https://office365.vsb.cz/AD
Pošta, SSMTPhttps://posta.vsb.cz/LDAP
Redakční systém pro web https://webeditor.vsb.cz/editor/LDAP
Remote Desktop Services (RDS) - terminály na odděleních 9530 a 9525  -  AD
Rezervace místností https://rozvrh.vsb.cz/rezervaceLDAP
Rozvrhy https://rozvrh.vsb.cz/SSO
SafeQ https://safeq.vsb.cz/LDAP
SAP Portál https://sapweb.vsb.cz/LDAP
SAP Fiori https://sapdata.vsb.cz/SSO
Stravování (Kredit)https://stravovani.vsb.cz/SSO
Systém DVhttps://systemdv.vsb.cz/SSO
Učebny, PC Pavilonhttps://ucebny.vsb.cz/AD/LDAP
VPN  LDAP

Jednotné heslo nepoužívají následující systémy:

Za nastavování hesel v těchto systémech odpovídají jejich správci (jejich jména jsou zpravidla uvedena na webových stránkách příslušného systému).

Informační systém/Popis
EDUROAM a TUONET-SIMPLE (WiFi heslo)
G Suite
učebna Sun (A 1032) (AD)
Servery a aktivní prvky síťové infrastruktury
SAP - ekonomický systém univerzity