Záloha pošty na disk pomocí režimu Offline

Last modified by on 20.09.2017 15:09

 1. Jděte přes menu Nástroje → Nastavení účtu → Režim offline a místo na disku
  Zaškrtněte Zpřístupnit zprávy ve složce Doručená pošta a zda se má pravidlo aplikovat i na nové složky.
  Jděte přes tlačítko Vybrat složky s poštou pro práci v režimu offline...
  Zaškrtněte zvolené složky a potvrďte tlačítkem OK.
  Uzavřete dialog tlačítkem OK.

  001
   
 2. Pro stažení zpráv na disk ve vašem počítači klikněte na ikonku žárovky v levém dolním rohu a potvrďte stažení zpráv.

  002
   
 3. Pro přechod zpět do online (pro příjem nových zpráv) klikněte myší na ikonku přeškrtlé žárovky.

  003
   
 4. Záloha adresáře s offline poštou
  Jděte přes menu Nástroje → Nastavení účtu → Nastavení serveru
  U položky Místní adresář (cesta k úložišti pošty) stiskněte tlačítko Procházet.
  Přes pravé tlačítko myši a volbu Prozkoumat si otevřete Průzkumníka Windows.
  Ukončete email klienta a až poté zazálohujte celý profil včetně adresáře s vlastní poštou.
  Většinou je to adresář C:\Documents and Settings\[váš účet ve Windows]\Data aplikací\Thunderbird\

  011
Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava