Show last authors
1 {{warning}}
2 Jestliže se vám při konfiguraci poštovního klienta **nepodaří připojit k imap/pop3**, mohlo dojít k dočasné blokaci (24 hodin) IP adresy. K blokaci dojde, je-li zaznamenáno četné přihlašování k poštovnímu serveru nesprávnými přihlašovacími údaji (např. změnili jste si v nedávné době heslo, používáte nesprávné přihlašovací jméno, pokusy útočníků o přihlášení...). V takovém případě můžete **[[založit požadavek v helpdesku>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=7&Subject=Odblokování%20ip%20adresy%20na%20poště]]** s žádostí o odblokování IPv4 adresy, kterou zjistíte např. na webu http://whatismyip.host/.
3 {{/warning}}
4
5 Zvolte si protokol **POP3 **nebo **IMAP **dle informací dostupných [[**zde**>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.protokoly.WebHome]].
6
7 **MS Outlook:**
8
9 * [[Nastavení email klienta MS Outlook 2016 pro příjem pošty pomocí protokolu IMAP>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-2016.outlook2016-imap.WebHome]]
10 * [[Nastavení email klienta MS Outlook 2016 pro příjem pošty pomocí protokolu POP>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-2016.outlook2016-pop.WebHome]]
11 * [[Další návody>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-2016.WebHome]]
12
13 **Mozilla Thunderbird:**
14
15 * [[Nastavení klienta pro příjem pošty pomocí protokolu POP3>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mozilla-thund-pop3.WebHome]]
16 * [[Nastavení klienta pro příjem pošty pomocí protokolu IMAP>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mozilla-thund-imap.WebHome]]
17 * [[Další návody>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mozilla-dalsi-navody.WebHome]]
18
19 **Mail (Mac OS X):**
20
21 * [[Nastavení klienta pro příjem pošty pomocí protokolu IMAP>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mac-osx-imap.WebHome]]
22
23 **Mobilní klienti:**
24
25 * [[iPhone/iPod Touch/iPad - IMAP>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mobil-klienti.ios-imap.WebHome]]
26 * [[Android - IMAP>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.mobil-klienti.android-imap-v5.WebHome]]
27
28 **Přechod ze standardního poštovního účtu na účet na Microsoft Exchange:**
29
30 Pokud nevíte jaký typ protokolu pro příjem pošty ze standardního poštovního účtu využíváte, zjistěte to dle návodu [[zde>>doc:uzivatel.email.postovni-klienti.typ-protokolu.WebHome]].
31 Žádost pro převod standardního poštovního účtu zaměstnance na Exchange zadejte prosím [[zde>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=7&Subject=Migrace%20zam.%20emailu%20na%20Exchange]].
32 Více o účtu na serveru Microsoft Exchange naleznete [[zde>>doc:uzivatel.email.exchange.WebHome]].
33
34 * [[Převod pošty z účtu využívajícího protokol IMAP/POP na Exchange>>doc:uzivatel.email.exchange.outlook-2016.WebHome]]
35
36 **Pokud používáte již nepodporovaný OS Windows 7 a máte problémy s odesíláním pošty, lze dočasně povolit protokol TLS 1.2**, návod naleznete [[zde>>doc:.Povolení protokolu TLS 1\.2 ve Windows 7.WebHome]].
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava