Wiki source code of MS Office 365

Last modified by on 03.05.2022 12:26

Show last authors
1 [[image:logo.png]]
2
3 {{warning}}
4 (% style="color:#cc0000" %)**Upozornění:**
5
6 (% style="color:#cc0000" %)Přístup ke službě MS Office 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!
7 {{/warning}}
8
9 {{warning}}
10 (% style="color:#c0392b" %)**Důležité upozornění určené všem studentům a zaměstnancům VŠB-TUO, kteří mají e-mailovou schránku hostovanou v cloudu Microsoft Office 365 na tzv. Exchange Online. Jedná se tedy o všechny uživatele, kteří využívají služby poštovního serveru Microsoft Exchange:**(%%) [[Informace k vyřazení základního ověřování pro přístup k Exchange Online>>doc:Blog.Vyrazeni-zakladniho-overovani-pro-pristup-k-exchange-online]].
11 {{/warning}}
12
13 Dne 31. 1. 2014 byl na VŠB-TUO zahájen provoz cloudové služby Office 365 pro studenty a 5. 3. 2014 rovněž pro zaměstnance. Bližší informace o službě získáte zde: [[http:~~/~~/office.microsoft.com/cs-cz/academic/>>url:http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/]].
14
15 Studentům i zaměstnancům jsou licence přidělovány automaticky.
16
17 VŠB-TUO má v rámci služby Office 365 předplacen licenční plán Office 365 Education A2. Přehled dostupných licenčních plánů a služeb poskytovaných v rámci jednotlivých plánů naleznete zde [[http:~~/~~/office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx>>url:http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx]].
18
19
20 **Co Office 365 nabízí:**
21
22 * [[Studenti>>doc:uzivatel.email.office365-mail.info-stu.WebHome]]
23 * [[Zaměstnanci>>doc:uzivatel.email.office365-mail.info-zam.WebHome]]
24
25 **Přístup přes webového rozhraní:**
26
27 * [[Podporované prohlížeče>>url:https://support.office.com/en-us/article/Office-365-system-requirements-719254c0-2671-4648-9c84-c6a3d4f3be45]]
28 * [[Přihlášení ke službě>>uzivatel.email.office365-mail.prihlaseni.WebHome]]
29 * [[Nastavení přeposílání e-mailů a kopie pošty>>doc:uzivatel.email.office365-mail.preposilani.WebHome]]
30 * [[Office Online>>uzivatel.email.office365-mail.office-online.WebHome]]
31 * [[Jak si zobrazit zdrojový kód zprávy>>uzivatel.email.office365-mail.office365-zdroj-kod.WebHome]]
32
33 **MS Office:**
34
35 * [[Stažení a instalace MS Office>>uzivatel.email.office365-mail.office-stazeni.WebHome]]
36
37 * [[MS Office na mobilních zařízeních>>uzivatel.email.office365-mail.office-mob.WebHome]]
38
39 **Konfigurace pošty v mobilních zařízeních a poštovních klientech:**
40
41 * [[Konfigurace MS Outlook>>uzivatel.email.office365-mail.office-konfig.WebHome]]
42 * [[Konfigurace Thunderbird>>uzivatel.email.office365-mail.konfigurace-thunderbird.WebHome]]
43 * [[Google Android>>uzivatel.email.office365-mail.mso-android.WebHome]]
44 * [[Microsoft Windows Phone 8/8.1>>uzivatel.email.office365-mail.mso-wp.WebHome]]
45 * [[Apple iPhone>>uzivatel.email.office365-mail.mso-iphone.WebHome]]
46 * [[BlackBerry 10>>uzivatel.email.office365-mail.mso-bb.WebHome]]
47
48 **V případě problémů zadejte požadavek do HelpDesku**
49
50 * přes [[tento zrychlený odkaz na zadávací formulář>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=41&Subject=Office%20365]]
51 * nebo na adrese [[https:~~/~~/idesk.vsb.cz>>url:https://idesk.vsb.cz]] do fronty „Cloudové služby“ s předmětem „Office 365“
52 * nebo na tel. čísle 59 732 **5666**
53 * uživatelé EkF mohou kontaktovat svého [[fakultního správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]]
54
55 Vzhledem k rozšířenosti této služby, může pokročilý uživatel vyřešit většinu problémů, vyhledáváním na internetu. Je potřeba počítat s tím, že většina takto získaných informací je v angličtině.
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava