Zdrojový kód wiki MS Office 365

Naposledy změněno 09.10.2017 14:57

Show last authors
1 [[image:logo.png]]
2
3 {{warning}}
4 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)**Upozornění:**
5
6 (% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Přístup ke službě MS Office 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!
7 {{/warning}}
8
9 Dne 31. 1. 2014 byl na VŠB-TUO zahájen provoz cloudové služby Office 365 pro studenty a 5. 3. 2014 rovněž pro zaměstnance. Bližší informace o službě získáte zde: [[http:~~/~~/office.microsoft.com/cs-cz/academic/>>url:http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/]].
10
11 VŠB-TUO má v rámci služby Office 365 předplacen licenční plán Office 365 Education A2. Přehled dostupných licenčních plánů a služeb poskytovaných v rámci jednotlivých plánů naleznete zde [[http:~~/~~/office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx>>url:http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/porovnani-planu-office-365-education-FX103045755.aspx]].
12
13 **Co Office 365 nabízí:**
14
15 * [[Studenti>>doc:uzivatel.email.office365-mail.info-stu.WebHome]]
16 * [[Zaměstnanci>>doc:uzivatel.email.office365-mail.info-zam.WebHome]]
17
18 **Přístup přes webového rozhraní:**
19
20 * [[Podporované prohlížeče>>url:https://support.office.com/en-us/article/Office-365-system-requirements-719254c0-2671-4648-9c84-c6a3d4f3be45]]
21 * [[Přihlášení ke službě>>uzivatel.email.office365-mail.prihlaseni.WebHome]]
22 * [[Nastavení přeposílání e-mailů a kopie pošty>>doc:uzivatel.email.office365-mail.preposilani.WebHome]]
23 * [[Office Online>>uzivatel.email.office365-mail.office-online.WebHome]]
24 * [[Jak si zobrazit zdrojový kód zprávy>>uzivatel.email.office365-mail.office365-zdroj-kod.WebHome]]
25
26 **MS Office:**
27
28 * [[Stažení a instalace MS Office 2016 pro PC a MAC>>uzivatel.email.office365-mail.office-stazeni.WebHome]]
29 * [[Konfigurace MS Outlook 2013>>uzivatel.email.office365-mail.office-konfig.WebHome]]
30 * [[MS Office na mobilních zařízeních>>uzivatel.email.office365-mail.office-mob.WebHome]]
31
32 **Mobilní zařízení - poštovní služby:**
33
34 * [[Google Android>>uzivatel.email.office365-mail.mso-android.WebHome]]
35 * [[Microsoft Windows Phone 8/8.1>>uzivatel.email.office365-mail.mso-wp.WebHome]]
36 * [[Apple iPhone>>uzivatel.email.office365-mail.mso-iphone.WebHome]]
37 * [[BlackBerry 10>>uzivatel.email.office365-mail.mso-bb.WebHome]]
38
39 **V případě problémů zadejte požadavek do HelpDesku**
40
41 * přes [[tento zrychlený odkaz na zadávací formulář>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=41&Subject=Office%20365]]
42 * nebo na adrese [[https:~~/~~/idesk.vsb.cz>>url:https://idesk.vsb.cz]] do fronty „Groupware“ s předmětem „Office 365“
43 * nebo na tel. čísle 59 732 **5666**
44 * uživatelé EkF mohou kontaktovat svého [[fakultního správce>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/fakultni-spravci/]]
45
46 Vzhledem k rozšířenosti této služby, může pokročilý uživatel vyřešit většinu problémů, vyhledáváním na internetu. Je potřeba počítat s tím, že většina takto získaných informací je v angličtině.
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava