Microsoft 365

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 12:46

Uživatelé na VŠB-TUO mají k dispozici cloudové služby Microsoft 365.

Přidělení licence

Licence na služby jsou uživatelům přidělovány automaticky. Vytvoření účtu na Microsoft 365 je podmíněno existencí platného účtu v IDM.

Přihlášení do Microsoft 365

  • Do cloudu Microsoft 365 se lze přihlásit na adrese posta.vsb.cz, volba MS Office 365 nebo přímo na adrese office365.vsb.cz
  • Přihlašovací jméno se zadává ve tvaru osCislo@vsb.cz. Jako heslo se používá SSL / LDAP heslo.

Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb se mění v závislosti na druhu pracovně-právního vztahu s VŠB-TUO a na příslušnosti k fakultě.

Společnost Microsoft rovněž zařazuje služby nové, aktualizuje nebo vyřazuje služby existující, případně provádí integraci služeb.

Aktuální přehled Vám přidělených služeb tedy získáte po přihlášení do office365.vsb.cz.

Uložení dat

Veškerá data jsou uložena v datacentrech společnosti Microsoft.

Upozornění:

Přístup ke službě Microsoft 365, ztrácíte v den, kdy ukončíte vztah s VŠB-TUO, který Vás k používání těchto služeb opravňuje. Tento postup vyžadují pravidla daná dodavatelem firmou Microsoft. Zálohujte si proto včas veškerá potřebná data. Jejich pozdější zpřístupnění již nebude možné!

Řešení problémů

Další informace