Show last authors
1 (% class="box warningmessage" %)
2 (((
3 **Od 1.7.2021 nebude podporován Cisco AnyConnect Secure Mobility Client pro Windows 7** pro připojení do sítě univerzity prostřednictvím VPN. Důvodem je ukončená podpora ze strany společnosti Microsoft od 14.1.2020 (tedy 1,5 roku) a nově také ze strany společnosti Cisco, která poskytuje aplikaci Cisco AnyConnect. Prosíme, aktualizujte včas své stanice a notebooky s Windows 7 na Windows 10.
4 )))
5
6 Tento klient umožňuje připojit se k VPN koncentrátoru pomocí běžného webového prohlížeče. Je nutný prohlížeč se zapnutou podporou Javy (lze nainstalovat z [[www.java.com>>url:http://www.java.com]]) nebo ActiveX. Výhodou tohoto klienta proti běžnému VPN klientovi je, že lépe komunikuje ze sítí za firewallem (pro odborníky: používá SSL/TLS místo IPSec). Podporuje i 64-bitové verze Windows.
7
8 (% style="color:#e74c3c" %)Přístup přes VPN klienta je možný pouze z Internetu, nelze ho tedy použít ze školní lokální sítě.
9
10 **Postup při instalaci:**
11
12 1. V prohlížeči si otevřete stránku **[[https:~~/~~/vpn.vsb.cz>>https://vpn.vsb.cz]], v přihlašovacím okně vyberte **skupina VSB** a vyplňte **univerzitní osobní číslo a heslo**.
13 \\[[image:1.png]]
14 **
15 1. Pomocí tlačítka **"Download for..."** si stáhněte instalátor do počítače a následně jej spusťte a VPN klienta nainstalujte.
16 \\[[image:2.png]]
17
18 1. Po instalaci v aplikacích počítače najděte **"Cisco AnyConnect Secure Mobility Client"** např. hledáním pomocí lupy.
19 \\[[image:3.png]]
20
21 1. Vyplňte adresu VPN koncentrátoru **vpn.vsb.cz** a klikněte na **"Connect"**.
22 \\[[image:4.png]]
23
24 1. V přihlašovacím okně vyplňte **univerzitní osobní číslo a heslo** a potvrďte **"OK"**.
25 \\[[image:5.png]]
26
27 1. Pro odpojení klikněte na **"Disconnect"** v běžící aplikaci.
28 \\[[image:6.png]]
29
30
31 **Postup při instalaci v Internet Explorer:**
32
33 1. Používáte-li Internet Explorer, přidejte nejdříve adresu VPN koncentrátoru mezi důvěryhodné servery.
34 Jděte přes **Nástroje** (Alt+X) → **Možnosti Internetu** → **záložka Zabezpečení** → **ikona Důvěryhodné servery** → **tlačítko Servery** (v IE9 tlačítko **Weby**).
35 Zadejte [[https:~~/~~/vpn.vsb.cz>>url:https://vpn.vsb.cz]] a přidejte tlačítkem **Přidat**//.//
36 Uložte nastavení tlačítkem **OK.**
37 (K oknu s nastavením se můžete dostat také přes **Ovládací panely **→ **Možnosti Internetu**.)
38 \\[[image:010.png]]
39
40 1. Poté pokračujte podle bodů uvedených na začátku návodu.
41
42
43 Pozn:
44
45 * Uživatelská dokumentace pro AnyConnect klienta je k dispozici [[zde>>url:http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-user-guide-list.html]] (v angličtině).
46
47 * Řešení problému **"Failed to initialize connection subsystem"** (po aktualizaci systému Windows 8.1): [[http:~~/~~/christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/>>url:http://christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava