Show last authors
1 Tento klient umožňuje připojit se k VPN koncentrátoru pomocí běžného webového prohlížeče. Je nutný prohlížeč se zapnutou podporou Javy (lze nainstalovat z [[www.java.com>>url:http://www.java.com]]) nebo ActiveX. Výhodou tohoto klienta proti běžnému VPN klientovi je, že lépe komunikuje ze sítí za firewallem (pro odborníky: používá SSL/TLS místo IPSec). Podporuje i 64-bitové verze Windows.
2
3 **Postup při instalaci:**
4
5 1. Používáte-li Internet Explorer 7 a vyšší, přidejte adresu VPN koncentrátoru mezi důvěryhodné servery.
6 Jděte přes **Nástroje** (Alt+X) → **Možnosti Internetu** → **záložka Zabezpečení** → **ikona Důvěryhodné servery** → **tlačítko Servery** (v IE9 tlačítko **Weby**).
7 Zadejte [[https:~~/~~/vpn.vsb.cz>>url:https://vpn.vsb.cz]] a přidejte tlačítkem **Přidat**//.//
8 Uložte nastavení tlačítkem OK.
9 (K oknu s nastavením se můžete dostat také přes **Ovládací panely **→ **Možnosti Internetu**.)
10 \\[[[[image:010.png]]>>attach:010.png||rel="__blank"]]
11
12 1. Zobrazte si v prohlížeči stránku:** [[https:~~/~~/vpn.vsb.cz>>url:https://vpn.vsb.cz]]**
13 \\V případě poruchy VPN koncentrátoru můžete vyzkoušet připojení na [[**záložní koncentrátor**>>tuonet.vpn.zalozni-koncentrator.WebHome]].
14 Do pole **JMENO** zadejte své osobní číslo a zadejte heslo (stejné jako do pošty). V poli **SKUPINA** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]].
15 \\[[[[image:020.png]]>>attach:020.png||rel="__blank"]]
16
17 1. Vyčkejte, než se SSL VPN klient stáhne do Vašeho počítače a spustí se instalace (případně potvrďte instalaci nezbytných doplňků). Pak se VPN spojení naváže a můžete pracovat.
18 Připojení bude indikováno ikonou [[image:ico.bmp]], která je obvykle v pravém dolním rohu obrazovky. Okno prohlížeče je již možné zavřít.
19 \\[[[[image:030.png]]>>attach:030.png||rel="__blank"]]
20
21 1. V případě, že instalace z prohlížeče selže (např. MS Edge, Firefox - chybějící doplňky potřebné k instalaci), stáhněte si aplikaci pomocí odkazu **AnyConnect VPN**. Program následně spusťte a nainstalujte.
22 \\[[[[image:040.png]]>>attach:040.png]]
23
24 1. Po skončení práce je třeba ukončit VPN spojení dvojklikem na ikonku s kladkou, která je obvykle v pravém dolním rohu obrazovky, tlačítkem **Disconnect**.
25 \\[[[[image:050Vu.png]]>>attach:050Vu.png||rel="__blank"]]
26
27 1. Po prvním spuštění AnyConnect VPN klienta z prohlížeče zůstane klient na počítači nainstalován pro další použití. Jeho další spuštění je možné nejen dvojklikem na ikonku v pravém dolním rohu obrazovky, ale i z menu **Start **→ **Programy **→ **Cisco **→ **AnyConnect Secure Mobility Klient**.
28 \\[[[[image:070Vu.png]]>>attach:070Vu.png||rel="__blank"]]
29
30 1. Uživatelská dokumentace pro AnyConnect klienta je k dispozici [[zde>>url:http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-user-guide-list.html]] (v angličtině).
31
32 1. Řešení problému **"Failed to initialize connection subsystem"** (po aktualizaci systému Windows 8.1): [[http:~~/~~/christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/>>url:http://christierney.com/2015/02/11/cisco-anyconnect-failed-to-initialize-connection-subsystem/]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava