Show last authors
1 Výhodou tohoto klienta proti běžnému VPN klientovi je, že lépe komunikuje ze sítí za firewallem (pro odborníky: používá SSL/TLS místo IPSec).
2
3 1. Přes **App Store** (obchod s aplikacemi) si nainstalujte aplikaci **Cisco AnyConnect**. Při prvním spuštění stiskněte tlačítko **OK** pro souhlas s povolením přístupu aplikace k systémovým prostředkům zařízení.
4
5 [[[[image:001.png||width="280"]]>>attach:001.png||rel="__blank"]]
6
7 1. Pro vytvoření profilu, potřebného k připojení, stiskněte tlačítko **Přidat připojení k síti VPN...** .
8
9 [[[[image:002.png||width="280"]]>>attach:002.png||rel="__blank"]]
10
11 1. Do **Popis** a **Adresa serveru** napište adresu vpn.vsb.cz a stiskněte tlačítko **Uložit.**
12
13 [[[[image:003.png||width="280"]]>>attach:003.png||rel="__blank"]]
14
15 1. Pro připojení do sítě univerzity přes VPN (za použití vytvořeného profilu) přesuňte vyznačené tlačítko do polohy **1.**
16
17 [[[[image:004.png||width="280"]]>>attach:004.png||rel="__blank"]]
18
19 1. Do polí **Uživatelské jméno** a **Heslo** napište své osobní číslo a heslo (stejné jako do pošty). V poli **Skupina** nechte VSB, případně si vyberte některou z [[dalších možností nastavení>>tuonet.vpn.vpn-skupiny.WebHome]]. Tlačítkem Připojit navážete VPN spojení.
20
21 [[[[image:006.png||width="280"]]>>attach:006.png||rel="__blank"]]
22
23 1. Program AnyConnect Vás bude informovat o vytvoření konfigurace.
24
25 [[[[image:007.png||width="560"]]>>attach:007.png||rel="__blank"]]
26
27 1. Informace o navázaném VPN spojení si můžete zobrazit pomocí ikonky **Statistika**.
28
29 [[[[image:009.png||width="280"]]>>attach:009.png||rel="__blank"]]
30
31 1. Navázané VPN spojení můžete ukončit přesunutím vyznačeného tlačítka do polohy **0**.
32
33 [[[[image:010.png||width="560"]]>>attach:010.png||rel="__blank"]]
34
35 1. Oficiální dokumentaci naleznete na stránce: [[iPhone User Guide for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 3.0.x>>url:http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect30/user/guide/iphone-ugac-ios.html]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava