Vypnutí funkce tunelování IPv6 ve Windows

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 12:57

Vypnutí funkce tunelování IPv6 je doporučeno provést např. pro správné fungování el. pošty Exchange na VŠB-TUO, při problémech s rychlostí načítání webových stránek přes IPv6 tunelová připojení, mapování síťových disků atd.

Pro vypnutí tunelování IPv6 je dostupných několik postupů:

Vypnutí v příkazovém řádku příkazem netsh:

 1. Stiskněte WinKey+X a v zobrazené nabídce příkazů zvolte Příkazový řádek (správce).

  020.png
  Stiskněte nad vyhledaným cmd pravé tlačíko myši a zvolte Spustit jako správce.

  011.png
   
 2. Napište v příkazovém řádku postupně následující příkazy a jejich provedení vždy potvrďte klávesou Enter:
   netsh interface ipv6 set teredo disabled 
   netsh interface ipv6 6to4 set state disabled 
   netsh interface ipv6 isatap set state disabled 

  012.png
   
 3. Ověření vypnutí IPv6 tunelů lze provést opět v příkazovém řádku cmd a to výpisem příkazu ipconfig:
  V příkazovém řádku napište ipconfig a potvrďte klávesou Enter.
  Ve výpisu by pak již neměly být zobrazeny Adaptéry pro tunelové připojení...

  002.png

Úprava registru pomocí importu ze souboru:

Po aplikaci této úpravy registru budou vypnuty funkce tunelování IPv6.
 

 1. Uložte následující text (mezi značkami --začátek .reg souboru-- a ---konec .reg souboru---) do souboru s příponou .reg .
  • Připravený soubor si také můžete stáhnout z našeho úložiště.

    --začátek .reg souboru-- 
    Windows Registry Editor Version 5.00 

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters] 

    "DisabledComponents"=dword:00000001 
     ---konec .reg souboru--- 
    
 2. Na soubor poklepejte a souhlaste s uložením informací do registru.
   
 3. Po úpravě registru Windows je nutné restartovat počítač.

Úprava registrů pomocí Editoru registru:

 1. Jděte přes tlačítko Start a zvolte Spustit... a do okénka Otevřít: napište regedit a klikněte na OK (Nebo dejte vyhledat regedit v poli pro hledání nad tlačítkem Start a na vyhledaný editor klikněte).
  Vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters. Přes pravé tlačítko vyvolejte menu a zvolte Nový a dále vyberte Hodnota DWORD (32bitová). Přejmenujte položku na DisabledComponents a zvolte její hodnotu na 1.

  001.png
   
 2. Po úpravě registru Windows je nutné restartovat počítač.