Wiki source code of Oprava IP adresy

Last modified by on 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 Operační systém si dle [[nastavení TCP/IP>>tuonet.sit-nastaveni.tcp-ip.WebHome]] zažádá při svém náběhu o přidělení IP adresy z DHCP serveru. V některých případech proveďte opravu buď restartováním počítače (během náběhu dojde k zažádání o přidělení IP adresy) nebo jej proveďte dle návodů níže.
2
3 V některých lokalitách (např. nová budova FEI), je důsledně kontrolováno korektní používání DHCP protokolu.
4 To může způsobit problémy při probuzení Windows z úsporného režimu. Řešením může být upgrade ovladače síťové karty, nebo můžete zkusit změnu nastavení dle [[tohoto návodu>>url:http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-networking/lose-of-ip-address-when-coming-out-of-sleep-mode/3ce528da-05f5-408e-b5bf-d072e7900a72]].
5
6
7 **Oprava IP adresy ve Windows:**
8
9 * [[Oprava IP adresy ve Windows (ovládací panely)>>tuonet.sit-nastaveni.ip-adr-oprava.ip-oprava-ovl-panely-win.WebHome]]
10
11 * [[Oprava IP adresy ve Windows (příkazový řádek)>>tuonet.sit-nastaveni.ip-adr-oprava.ip-oprava-cmd-win.WebHome]]
12
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava