Připojení zaměstnanců do sítě VŠB-TUO

Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:57

Pevné připojení v kancelářích

Postup pro zapojení počítače v kanceláři nebo při jeho stěhování:

  1. Pro registraci nového počítače nebo pro změnu již existující registrace postupujte dle návodu:
    Webové rozhraní idesk.vsb.cz - Formulář pro registraci počítače zaměstnance do sítě TUONET
     
  2. Nastavte na síťovém adaptéru automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS:
    Nastavení vlastností TCP/IP protokolu

Při odpojování počítače (např. při vyřazování majetku) je nutné oznámit správě počítačové sítě zrušení zařízení. V tomto případě je potřeba dodat také MAC adresu.

Pokud si nejste jisti, jak přesně postupovat, kontaktujte prosím svého fakultního správce, který Vám s registrací i s vyřazením pomůže.
 

WiFi připojení v kancelářích

V areálech VŠB-TUO je vybudována bezdrátová síť . Do této sítě se mohou připojit všichni studenti i zaměstnanci univerzity dle:

Budete-li chtít využít připojení na VŠB-TUO i v jiných univerzitách ČR, nastavte si:

Přístupy z internetu - VPN

Protože síť VŠB není plně otevřena do Internetu, můžete mít některé ze služeb školní sítě např. ze svého domova nedostupné. V takovém případě použijte připojení prostřednictvím VPN.
Připojení může automaticky používat každý student i zaměstnanec dle:

Budete-li mít problémy s připojením