Last modified by Martin Výlet on 03.08.2023 12:57

Show last authors
1 **Pevné připojení v kancelářích**
2
3 Postup pro zapojení počítače v kanceláři nebo při jeho stěhování:
4
5 1. Pro registraci nového počítače nebo pro změnu již existující registrace postupujte dle návodu:
6 [[**Webové rozhraní idesk.vsb.cz - Formulář pro registraci počítače zaměstnance do sítě TUONET**>>helpdesk.idesk-navod.WebHome]]
7
8 1. Nastavte na síťovém adaptéru automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS:
9 **[[Nastavení vlastností TCP/IP protokolu>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]]**
10
11 Při odpojování počítače (např. při vyřazování majetku) je nutné oznámit správě počítačové sítě zrušení zařízení. V tomto případě je potřeba dodat také MAC adresu.
12
13 Pokud si nejste jisti, jak přesně postupovat, kontaktujte prosím svého [[fakultního správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]], který Vám s registrací i s vyřazením pomůže.
14
15
16 **WiFi připojení v kancelářích**
17
18 V areálech VŠB-TUO je vybudována bezdrátová síť . Do této sítě se mohou připojit všichni studenti i zaměstnanci univerzity dle:
19
20 * [[Návody pro připojení prostřednictvím bezdrátové sítě (WiFi)>>tuonet.wifi.WebHome]]
21
22 Budete-li chtít využít připojení na VŠB-TUO i v jiných univerzitách ČR, nastavte si:
23
24 * [[Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě EduRoam>>tuonet.wifi.WebHome]]
25
26
27 **Přístupy z internetu - VPN**
28
29 Protože síť VŠB není plně otevřena do Internetu, můžete mít některé ze služeb školní sítě např. ze svého domova nedostupné. V takovém případě použijte připojení prostřednictvím VPN.
30 Připojení může automaticky používat každý student i zaměstnanec dle:
31
32 * [[Připojení prostřednictvím VPN (Virtual Private Network)>>tuonet.vpn.WebHome]]
33
34
35 **Budete-li mít problémy s připojením**
36
37 * Kontaktujte prosím svého [[fakultního správce>>url:https://innet.vsb.cz/cs/kontakty/technicke-kontakty/]].
38
39 * Nebo kontaktujte [[Helpdeskové pracoviště>>helpdesk.WebHome]] útvaru CIT pomocí [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/]] nebo na kl. 5666.
40
41 * **[[Síťová připojení - TCP/IP, IP/MAC adresa>>tuonet.sit-nastaveni.WebHome]]** - Nastavení vlastností TCP/IP protokolu, jak zjistit MAC adresu, IP adresu a další návody pro řešení problémů s připojením.