Changes for page Přenos souborů

Last modified by Martin Výlet on 21.03.2024 14:44

From version 9.1
edited by Martin Výlet
on 28.02.2024 12:39
Change comment: There is no comment for this version
To version 10.1
edited by Martin Výlet
on 28.02.2024 12:39
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  **Nastavení klienta:**
16 16  
17 17  {{box}}
18 - Host: webmel81.vsb.cz (nebo webmel83.vsb.cz podle umístění Vašeho webu)
18 + Host: webmel81.vsb.cz (nebo webmel83.vsb.cz, podle umístění Vašeho webu)
19 19   Username: <vas_login>
20 20   Password: <celoskolske_heslo>
21 21   Port: 22