Last modified by Vladislav Ohera on 04.06.2024 07:49

From version 1.1
edited by Martin Výlet
on 03.08.2023 12:58
Change comment: Imported from XAR
To version 2.1
edited by Martin Výlet
on 28.02.2024 12:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,7 +1,7 @@
1 1  |**Verze PHP**|**Aktivní podpora**|**Pouze bezpečnostní opravy**|**Server webmel**|(((
2 2  **Životnost serveru**
3 3  )))
4 -|8.1|25.11.2023|25.11.2025|webmel81|-
5 -|7.3|6.12.2020|6.12.2021|webmel73|31.7.2022
4 +|8.3|23. 11. 2025|23. 11. 2026|webmel83|prosinec 2026
5 +|8.1|25. 11. 2023|25. 11. 2024|webmel81|prosinec 2024
6 6  
7 7  Zdroj: https://www.php.net/supported-versions.php