Wiki source code of Podpora webových serverů

Last modified by on 03.08.2023 12:58

Show last authors
1 |**Verze PHP**|**Aktivní podpora**|**Pouze bezpečnostní opravy**|**Server webmel**|(((
2 **Životnost serveru**
3 )))
4 |8.1|25.11.2023|25.11.2025|webmel81|-
5 |7.3|6.12.2020|6.12.2021|webmel73|31.7.2022
6
7 Zdroj: https://www.php.net/supported-versions.php
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava