Webhostingové servery

Version 1.10 by Denisa Wernerová on 30.07.2015 13:58

K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:

  • webmel5.vsb.cz
  • webmel53.vsb.cz
  • webmel55.vsb.cz

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery HomeN a HomeL.

Přístup k administraci databází:

MySQL

Další informace: