CAS PHP klient

Last modified by on 18.02.2022 09:52

V ukázkovém příkladu je popsán základní způsob konfigurace webové aplikace v PHP pomocí phpCAS. Aplikace je schopna získat přihlášeného uživatele pomocí CAS v3 protokolu.

 1. Do aplikace je potřeba přidat knihovny klienta. Pokud využíváme composer lze to provést pomocí příkazu composer require jasig/phpcas a nebo je možné knihovnu stáhnout a přidat ručně.
 2. Stáhnout certifikát certifikáční autority CAS serveru ze stránky https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html
 3. Příklad aplikace. Adresu https://klient.vsb.cz je potřeba nahradit adresou aplikace a certifikát je potřeba mít ve stejném adresáři jako tento soubor.
  <?php
  // pri pouziti composer
  require_once './vendor/autoload.php';

  // initialize phpCAS
  phpCAS::client(CAS_VERSION_3_0,'www.sso.vsb.cz',443,'');

  // Nastaveni certifikatu (nebo certifikacni autority) serveru CAS
  phpCAS::setCasServerCACert('chain_geant_ov_rsa_ca_4_full.pem');

  // zapnuti podpory single sign out (omezeni pouze na CAS server)
  phpCAS::handleLogoutRequests(true, array("www.sso.vsb.cz"));

  // provede autentizaci
  if (isset($_REQUEST['login'])) {
  phpCAS::forceAuthentication();
  }

  // odhlaseni
  if (isset($_REQUEST['logout'])) {
  phpCAS::logout();

  //  odhlaseni s presmerovanim zpatky
  // phpCAS::logoutWithRedirectService('https://klient.vsb.cz');
  }

  ?>

  <html>
    <head>
      <title>php CAS Example</title>
    </head>
    <body>

    <p>phpCAS version is <b><?php echo phpCAS::getVersion(); ?></b>.</p>

  <?php
  // zde je jiz uzivatel autentizovan
  if (phpCAS::isAuthenticated()) {
  ?>

      <h1>Successfull Authentication!</h1>
  <p>the user's login is <b><?php echo phpCAS::getUser(); ?></b>.</p>
      <p><a href="?logout">Log Out</a></p>

  <?php
  // uzivatel neni autentizovan
  } else {
  ?>

      <h1>Unauthenticated!</h1>

  <p><a href="?login">Log In</a></p>

  <?php
  }
  ?>

    </body>
  </html>
Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava