Show last authors
1 Pro počítač bez připojení na internet je možné si pomocí programu **Offline-Update** na jiném počítači s připojením stáhnout aktualizace Windows a tyto pak na počítači bez připojení nainstalovat. Stáhněte si poslední dostupnou verzi programu ze stránek:
2 [[http:~~/~~/www.wsusoffline.net/>>url:http://www.wsusoffline.net/]]
3
4 1. Rozbalte si stažený archív a v místě rozbalení spusťte **UpdateGenerator.exe**
5 Vyberte svůj operační systém a jazykovou verzi a spusťte stahování tlačítkem //Start//.
6 Vyčkejte než bude zobrazeno hlášení o stažení všech aktualizačních balíčků.
7 (Stahování aktualizací může trvat delší dobu.)
8 \\[[[[image:001.gif_650574227.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:001.gif_650574227.gif]]
9 \\
10 1. Přeneste si celý adresář **ctupdate4** se staženými aktualizacemi (adresář client) na počítač bez připojení na internet.
11 Jděte do adresáře **client** a spusťte **UpdateInstaller.exe**
12 Vyberte možnosti dle již nainstalovaných aktualizací a spusťte tlačítkem **Start**.
13 Vyčkejte dokud nebude zobrazeno hlášení o dokončení aktualizací.
14 Pokud je zapotřebí, proveďte restart a spusťte **UpdateInstaller.exe** znovu, aby se nainstalovaly další závislé aktualizace.
15 Opakujte tolikrát, dokud bude zapotřebí.
16 \\[[[[image:002.gif_1827036535.gif||style="vertical-align:middle"]]>>attach:002.gif_1827036535.gif]]
17 \\\\
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava