Last modified by on 06.03.2020 07:56

Show last authors
1 1. Přihlašte se do systému EDISON jako zaměstnanec pomocí osobního čísla a jednotného hesla
2 1. Přejděte na kartu **Příprava výuky** a v menu vyberte stránku **"Studijní předměty"**
3 1. Pomocí vyhledávacích kritérií vyhledejte požadovaný předmět
4 1. V tabulce s předměty klikněte u zvoleného záznamy na odkaz "verze", čímž dojde k zobrazení tabulky verzí předmětu
5 1. Pomocí ikonky tužky přejděte u zvolené verze předmětu na editační stránku
6 1. Ve spodní části stránky **"Editace údajů o verzi předmětu"** naleznete tabulku pojmenovanou "Studijní opory", přes kterou lze pomocí tlačítka "Upravit" provést editaci studijních opor
7 11. Provedeme editaci opor, kdy pro každou oporu doplníme pokud možno co nejvíce z následujících údajů:
8 11*. **název česky** (povinný údaj) - zobrazuje se na české mutaci stránek portálu e-výuka
9 11*. **název anglicky** - pokud je uveden, zobrazí se na anglické mutaci stránek portálu e-výuka
10 11*. **klíčová slova česky** - množina klíčových slov popisujících studijní oporu v českém jazyce, které se indexují vyhledávacím nástrojem pro dohledání opor
11 11*. **klíčová slova anglicky** - množina klíčových slov popisujících studijní oporu v anglickém jazyce, které se indexují vyhledávacím nástrojem pro dohledání opor
12 11*. **jazyk dokumentu **(povinný údaj) - určuje jazyk v jakém je dokument vytvořen
13 11. Uložení změn potvrdíme buď tlačítkem "Uložit" - dojde pouze k uložení změn, nebo "Zpět s uložením" - dojde k uložení a návratu na předchozí stránku
14 11. Zopakujeme následující proces editace studijních opor pro všechny verze zvoleného předmětu
15
16 Po dokončení práce zkontrolujeme, zda seznam opor v systému EDISON také odpovídá seznamu opor, který se prezentuje na stránce verze předmětu portálu E-výuka.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava