Pomoc s připojením počítače do WIFI sítě školy

Naposledy změněno 17.08.2018 10:49



Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zařízení je vhodné pro připojení do WiFi sítě VŠB-TUO?
Pokud se rozhodujete pro koupi WiFi karty popř. jiného zařízení, které chcete připojit do bezdrátové sítě VŠB-TUO je vhodné (nikoliv nezbytně nutné), aby toto zařízení podporovalo tzv. CISCO COMPATIBLE EXTENSIONS (CCX). U bezdrátového adaptéru, který podporuje CCX (nejlépe poslední, nejvyšší verzi) a je označen logem "Cisco Compatible" je zaručena kompatibilita s nejnovějšími standardy a inovacemi pro použití v bezdrátové síti vybudované na infrastruktuře zařízení Cisco. Seznam takto certifikovaných zařízení vč. verze CCX lze najít na www.cisco.com, v sekci "Cisco Compatible Extensions Client Devices", na stejné stránce naleznete i odkaz na seznam vlastností - "Versions and Features", které jsou podporovány v různých verzích CCX (WPA, PEAP, LEAP, WMM, QoS, RF Management,  Location...). Pokud zařízení na těchto stránkách nenajdete, neznamená to, že CCX nepodporuje a tuto informaci pravděpodobně naleznete na stránkách výrobce daného zařízení.



Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdrátové síti VŠB-TUO roaming?
Bezdrátová síť TUONET plně podporuje roaming klientů. V praxi to např. znamená, že můžete hovořit přes IP telefon a přitom procházet areálem školy bez přerušení hovoru. Podmínkou je samozřejmě dostatečné pokrytí signálem WiFi sítě. Skuktečnost, že bezdrátová síť VŠB-TUO podporuje roaming klientů je podmínka nutná, nikoliv dostačující!! Je dobré si uvědomit, že samotná funkce roamingu je hlavně záležítostí koncového zařízení (toto musí neustále "sledovat" dostupné přítupové body a ve "vhodný" okamžik provést asociaci s novým, infrastruktura zajistí na pozadí předání autentizačních informací, zachování IP adresy, otevřených spojení ap.)



Připojení mi přestalo fungovat. Co mám dělat?
Existuje několik důvodů, proč připojení přestane fungovat:

Zkontrolujte si svůj školní e-mail, pravděpodobně v něm máte zprávu o důvodech zablokování. Nejčastější důvody zablokování účtu jsou:

  • V případě porušování pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava, oznámení externích organizací o porušování autorského zákona (pravděpodobně jste nelegálně sdílel díla chráněná autorským zákonem) je Vám připojení zablokováno a byl Vám na školní adresu zaslán email s žádostí o vysvětlení.
  • Váš počítač vyvíjel podezřelé chování (napadení virem a útoky do sítě).


Je možné využít bezdrátovou část TUONETu k připojení z prostor mimo univerzitu?
Ne, pokryty jsou jen prostory univerzitních areálů.



Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné?
Síť tuonet-simple je bezdrátová síť. Radiový signál, který šíří přístupové body se volně šíří prostorem a je možné jej zachytit kdekoliv v dosahu přístupového bodu. Na rozdíl od "drátové" sítě může prakticky kdokoliv s notebookem a speciálním programovým vybavením komunikaci na síti monitorovat.

Přihlášení do sítě, tedy odeslání Vašeho jména a hesla sítí k prvku, který ověří oprávnění přísupu do sítě probíhá přes protokol HTTP+SSL tedy "šifrovanou" verzí protokolu HTTP, protokolem HTTPS. Samotná autentizace do sítě je tedy před odposlechem (mezi Vaším zařízením a prvkem, který ověří oprávnění přístupu do sítě) chráněna. V každém případě byste měli volit pro přístup do sítě "tuonet-simple" takové heslo, které NEPOUŽÍVÁTE PRO ŽÁDNOU JINOU SLUŽBU. Ostatní komunikace v síti (přihlašování na ICQ, chatování, odesílání a příjem pošty) již NENÍ NIJAK ŠIFROVÁNA tzn. může být v síti odposlechnuta a zneužita třetí osobou. Prakticky to znamená, že uživatel s notebookem a speciálním programovým vybavením ve vedlejší místnosti může číst Vaši poštu, kterou právě odesíláte, Vaši komunikaci přes ICQ, kterou právě píšete ap.



Po instalaci připojení pořád nefunguje
Pokud jste připojoval bezdrátové zařízení k síti eduroam podle návodů na wifi.vsb.cz a připojení stále nefunguje, aktualizujte ovladač bezdrátového zařízení a poté znovu zkontrolujte "nastavení bezdrátové sítě" dle uvedeného návodu.

Pokud ani toto nepomůže, obraťte se na svého správce fakulty/útvaru, který Vám pomůže s nastavením.

Pokud nic nepomůže, zkuste se připojit k bezdrátové síti TUONET-SIMPLE.
Tato bezdrátová síť ale není bezpečná a její použití je vhodné pouze jako provizorní do vyřešení problému s připojením.



Síťový manažer od výrobce adaptéru blokuje připojení
Vliv síťového manažeru nainstalovaného s ovladačem síťové karty na nefunkčnost připojení do správně nastavené wifi sítě.

V některých případech blokují spuštěné síťové manažery (nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty) korektní připojení do univerzitní WIFI sítě.

  • Nastavte v možnostech tohoto síťového manažeru, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
  • Po restartu by již nastavené připojení do WIFI sítě mělo fungovat.


Síťový manažer převzal funkce z ovl. panelů
Některé funkce k síti nejsou dostupné z ovládacích panelů, tak jak je tomu na jiných počítačích bez tohoto manažeru.

Síťové manažery nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty mnohdy přebírají zobrazení a ovládání tohoto síťového rozhraní a proto je zobrazení/ovládání z Ovládacích panelů omezeno/skryto.

  • Pokud nechcete využívat tento síťový manažer, nastavte v jeho možnostech, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
  • Pokud jej chcete využívat, nastavujte parametry přes tento manažer.


Nepřipojuji se k nastavené síti
Při procházení sítí pro připojení se bere v úvahu nastavené pořadí sítě (preferovaná síť) v nastavení v ovládacích panelech nebo v síťovém manažeru nainstalovaném spolu s ovladači síťové karty. Nastavte vybranou síť jako "preferovanou" a dále k ní nastavte "připojit k síti, pokud je dostupná".

Značky:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava