Pomoc s připojením počítače do WIFI sítě školy

Naposledy změněno Martin Výlet 03.08.2023 13:57Jak poznám, který bezdrátový adaptér či zařízení je vhodné pro připojení do WiFi sítě VŠB-TUO?
Pokud se rozhodujete pro koupi WiFi karty popř. jiného zařízení, které chcete připojit do bezdrátové sítě VŠB-TUO je vhodné (nikoliv nezbytně nutné), aby toto zařízení podporovalo tzv. CISCO COMPATIBLE EXTENSIONS (CCX). U bezdrátového adaptéru, který podporuje CCX (nejlépe poslední, nejvyšší verzi) a je označen logem "Cisco Compatible" je zaručena kompatibilita s nejnovějšími standardy a inovacemi pro použití v bezdrátové síti vybudované na infrastruktuře zařízení Cisco. Seznam takto certifikovaných zařízení vč. verze CCX lze najít na www.cisco.com, v sekci "Cisco Compatible Extensions Client Devices", na stejné stránce naleznete i odkaz na seznam vlastností - "Versions and Features", které jsou podporovány v různých verzích CCX (WPA, PEAP, LEAP, WMM, QoS, RF Management,  Location...). Pokud zařízení na těchto stránkách nenajdete, neznamená to, že CCX nepodporuje a tuto informaci pravděpodobně naleznete na stránkách výrobce daného zařízení.Používám PDA nebo WiFi IP telefon, funguje v bezdrátové síti VŠB-TUO roaming?
Bezdrátová síť TUONET plně podporuje roaming klientů. V praxi to např. znamená, že můžete hovořit přes IP telefon a přitom procházet areálem školy bez přerušení hovoru. Podmínkou je samozřejmě dostatečné pokrytí signálem WiFi sítě. Skuktečnost, že bezdrátová síť VŠB-TUO podporuje roaming klientů je podmínka nutná, nikoliv dostačující!! Je dobré si uvědomit, že samotná funkce roamingu je hlavně záležítostí koncového zařízení (toto musí neustále "sledovat" dostupné přítupové body a ve "vhodný" okamžik provést asociaci s novým, infrastruktura zajistí na pozadí předání autentizačních informací, zachování IP adresy, otevřených spojení ap.)Připojení mi přestalo fungovat. Co mám dělat?
Existuje několik důvodů, proč připojení přestane fungovat:

Zkontrolujte si svůj školní e-mail, pravděpodobně v něm máte zprávu o důvodech zablokování. Nejčastější důvody zablokování účtu jsou:

  • V případě porušování pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU Ostrava, oznámení externích organizací o porušování autorského zákona (pravděpodobně jste nelegálně sdílel díla chráněná autorským zákonem) je Vám připojení zablokováno a byl Vám na školní adresu zaslán email s žádostí o vysvětlení.
  • Váš počítač vyvíjel podezřelé chování (napadení virem a útoky do sítě).


Je možné využít bezdrátovou část TUONETu k připojení z prostor mimo univerzitu?
Ne, pokryty jsou jen prostory univerzitních areálů.Proč používání sítě tuonet-simple není bezpečné?
Síť tuonet-simple je bezdrátová síť. Radiový signál, který šíří přístupové body se volně šíří prostorem a je možné jej zachytit kdekoliv v dosahu přístupového bodu. Na rozdíl od "drátové" sítě může prakticky kdokoliv s notebookem a speciálním programovým vybavením komunikaci na síti monitorovat.

Přihlášení do sítě, tedy odeslání Vašeho jména a hesla sítí k prvku, který ověří oprávnění přísupu do sítě probíhá přes protokol HTTP+SSL tedy "šifrovanou" verzí protokolu HTTP, protokolem HTTPS. Samotná autentizace do sítě je tedy před odposlechem (mezi Vaším zařízením a prvkem, který ověří oprávnění přístupu do sítě) chráněna. V každém případě byste měli volit pro přístup do sítě "tuonet-simple" takové heslo, které NEPOUŽÍVÁTE PRO ŽÁDNOU JINOU SLUŽBU. Ostatní komunikace v síti (přihlašování na ICQ, chatování, odesílání a příjem pošty) již NENÍ NIJAK ŠIFROVÁNA tzn. může být v síti odposlechnuta a zneužita třetí osobou. Prakticky to znamená, že uživatel s notebookem a speciálním programovým vybavením ve vedlejší místnosti může číst Vaši poštu, kterou právě odesíláte, Vaši komunikaci přes ICQ, kterou právě píšete ap.Po instalaci připojení pořád nefunguje
Pokud jste připojoval bezdrátové zařízení k síti eduroam podle návodů na wifi.vsb.cz a připojení stále nefunguje, aktualizujte ovladač bezdrátového zařízení a poté znovu zkontrolujte "nastavení bezdrátové sítě" dle uvedeného návodu.

Pokud ani toto nepomůže, obraťte se na svého správce fakulty/útvaru, který Vám pomůže s nastavením.

Pokud nic nepomůže, zkuste se připojit k bezdrátové síti TUONET-SIMPLE.
Tato bezdrátová síť ale není bezpečná a její použití je vhodné pouze jako provizorní do vyřešení problému s připojením.Síťový manažer od výrobce adaptéru blokuje připojení
Vliv síťového manažeru nainstalovaného s ovladačem síťové karty na nefunkčnost připojení do správně nastavené wifi sítě.

V některých případech blokují spuštěné síťové manažery (nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty) korektní připojení do univerzitní WIFI sítě.

  • Nastavte v možnostech tohoto síťového manažeru, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
  • Po restartu by již nastavené připojení do WIFI sítě mělo fungovat.


Síťový manažer převzal funkce z ovl. panelů
Některé funkce k síti nejsou dostupné z ovládacích panelů, tak jak je tomu na jiných počítačích bez tohoto manažeru.

Síťové manažery nainstalované spolu s ovladači od výrobce síťové karty mnohdy přebírají zobrazení a ovládání tohoto síťového rozhraní a proto je zobrazení/ovládání z Ovládacích panelů omezeno/skryto.

  • Pokud nechcete využívat tento síťový manažer, nastavte v jeho možnostech, aby se nespouštěl při startu, ukončete jej a restartujte počítač, aby se nastavená změna projevila.
  • Pokud jej chcete využívat, nastavujte parametry přes tento manažer.


Nepřipojuji se k nastavené síti
Při procházení sítí pro připojení se bere v úvahu nastavené pořadí sítě (preferovaná síť) v nastavení v ovládacích panelech nebo v síťovém manažeru nainstalovaném spolu s ovladači síťové karty. Nastavte vybranou síť jako "preferovanou" a dále k ní nastavte "připojit k síti, pokud je dostupná".