Změny dokumentu Hlavní menu

Naposledy změněno Denisa Wernerová 01.07.2024 08:48

Od verze 16.1
změnil(a) Administrator
k 26.07.2023 10:45
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi
Na verzi 17.1
změnil(a) Denisa Wernerová
k 03.08.2023 12:24
Změnit komentář: Imported from XAR

Summary

Details

Page properties
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.xwikiadm
1 +XWiki.wer022
Content
... ... @@ -5,22 +5,28 @@
5 5  *** [[Kde je jaké heslo?>>uzivatel.idm-usage]]
6 6  ** [[Elektronická pošta>>uzivatel.email]]
7 7  *** [[Roundcube>>uzivatel.roundcube]]
8 -*** [[Office 365>>uzivatel.office365-mail]]
9 -*** [[MS Exchange>>uzivatel.exchange]]
8 +*** [[Exchange online v cloudu Microsoft 365>>uzivatel.office365-mail]]
9 +*** [[On premise Microsoft Exchange>>uzivatel.exchange]]
10 10  *** [[Nastavení poštovních klientů>>uzivatel.postovni-klienti]]
11 +*** [[Mailman - e-mailové konference>>doc:uzivatel.email.mailman.WebHome]]
12 +*** [[Rozesílání hromadné pošty>>doc:uzivatel.email.hromadna-posta.WebHome]]
11 11  ** [[Cloudové služby>>uzivatel.cloud]]
12 -*** [[Google Apps>>uzivatel.google-apps]]
13 -*** [[Office 365>>uzivatel.office365-mail]]
14 +*** [[G Suite>>uzivatel.google-apps]]
15 +*** [[Microsoft 365>>doc:uzivatel.cloud.office-365.WebHome]]
14 14  ** [[Certifikáty>>uzivatel.certifikaty]]
15 -** [[Uživatelské www stránky>>uzivatel.uziv-www]]
17 +** [[Uživatelské www stránky>>doc:servery.homel.WebHome]]
16 16  ** [[Správa skupin osob>>uzivatel.sprava-skupin]]
17 -** [[TALK>>uzivatel.talk]]
18 -*** [[Jitsi>>uzivatel.talk-jitsi]]
19 -*** [[Miranda>>uzivatel.talk-miranda]]
20 -*** [[Pidgin>>uzivatel.talk-pidgin]]
21 -*** [[Další informace>>uzivatel.talk-info]]
22 -** [[Automatizovaný tiskový systém - ATS>>uzivatel.ats]]
19 +** [[Tiskový systém SafeQ>>url:https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/safeq-reprosluzby/]]
23 23  ** [[Životní situace na univerzitě>>faq.situace-uni]]
21 +** [[Průvodce zaměstnance>>doc:uzivatel.pruvodce-zamestnance.WebHome]]
22 +** [[Základy personálního řízení pro vedoucí zaměstnance VŠB-TUO>>doc:uzivatel.zaklady-personalniho-rizeni.WebHome]]
23 +** [[Práce s IT v prostředí mimo univerzitu>>doc:uzivatel.prace-v-it-v-prostredi-mimo-univerzitu.WebHome]]
24 +** [[Tajné hlasování>>doc:uzivatel.volby-do-as.WebHome]]
25 +*** [[Volby do AS - hlasování>>doc:uzivatel.volby-do-as.volby-do-as-hlasovani.WebHome]]
26 +*** [[Volby do AS - konfigurace>>doc:uzivatel.volby-do-as.volby-do-as-komise.WebHome]]
27 +*** [[Obecná tajná volba – hlasování>>doc:uzivatel.volby-do-as.obecna-volba-hlasovani.WebHome]]
28 +*** [[Obecná tajná volba – konfigurace>>doc:uzivatel.volby-do-as.obecna-volba-nastaveni.WebHome]]
29 +
24 24  * [[Osobní počítače a příslušenství>>pc.WebHome]]
25 25  ** [[Bezpečnost>>pc.bezpecnost]]
26 26  *** [[Antivirus>>pc.antivir]]
... ... @@ -33,10 +33,9 @@
33 33  *** [[Objednávání a nákup SW>>pc.obj-nakup-sw]]
34 34  *** [[Instalační média>>pc.instal-media]]
35 35  *** [[Multilicence a SW zdarma>>pc.sw-zdarma]]
42 +*** [[MS Office a MS Windows>>pc.ms-campus]]
36 36  ** [[Vzdálená správa PC>>pc.sprava-pc]]
37 37  *** [[VNC - ScreenConnect>>pc.vnc]]
38 -*** [[DameWare>>pc.dameware]]
39 -** [[Novell>>pc.novell]]
40 40  ** [[ASPI>>pc.aspi-instal]]
41 41  ** [[Prohlížeče internetu>>pc.prohlizece]]
42 42  *** [[Smazání dočasných souborů>>pc.docasne-soubory]]
... ... @@ -44,7 +44,9 @@
44 44  *** [[Nastavení zabezpečení Javy>>pc.zabezpeceni-javy]]
45 45  *** [[Uložená hesla>>pc.prohlizec-hesla]]
46 46  ** [[Správce souborů Altap Salamander>>pc.salamander]]
47 -** [[Nákup vybraných komodit výpočetní techniky>>url:https://innet.vsb.cz/cs/dokumenty/nakupni-systemy/nakup-komodit-vt/]]
52 +** [[Nákup vybraných komodit výpočetní techniky>>url:https://innet.vsb.cz/cs/sluzby/nakupni-systemy/nakup-vybranych-komodit-vt/]]
53 +** [[IT systémy podporované oddělením CIT>>doc:pc.podporovane-systemy.WebHome]]
54 +
48 48  * [[Síť a připojení>>tuonet.WebHome]]
49 49  ** [[Připojení PC do sítě>>tuonet.pripojeni-pevne]]
50 50  *** [[Zaměstnanci>>tuonet.zamestnanci]]
... ... @@ -69,25 +69,33 @@
69 69  *** [[Kancelářské přepínače>>tuonet.prepinace]]
70 70  ** [[Pravidla v síti TUONET>>tuonet.pravidla]]
71 71  ** [[Informace o síti VŠB-TUO>>tuonet.sit-info]]
79 +** [[Registrovaná zařízení>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/]]
80 +
72 72  * [[Servery>>servery.WebHome]]
73 73  ** [[HomeL>>servery.homel]]
74 -** [[HomeN>>servery.homen]]
83 +** [[Úložiště dat>>doc:servery.uloziste.WebHome]]
84 +*** [[Distribuovaný file systém (DFS)>>servery.dfs]]
85 +*** [[Datové úložiště ownCloud>>servery.owncloud]]
86 +*** [[Google Drive>>doc:uzivatel.cloud.google-apps.WebHome]]
87 +*** [[MS Onedrive>>doc:uzivatel.cloud.office-365.WebHome]]
75 75  ** [[Webhosting>>servery.webhosting]]
76 76  *** [[Přenos souborů>>servery.prenos]]
77 77  *** [[Technické parametry>>servery.parametry]]
78 78  *** [[Další informace>>servery.info]]
79 -*** [[Datové kvóty - webmel55>>servery.kvoty]]
80 -** [[Datové úložiště ownCloud>>servery.owncloud]]
81 -** [[Informační kiosek CIT>>servery.kiosek]]
92 +*** [[Datové kvóty>>servery.kvoty]]
93 +** [[Celoškolské učebny a kiosky>>url:https://www.vsb.cz/ucebny/cs/]]
82 82  ** [[Federace identit>>servery.eduid]]
83 83  ** [[LDAP>>uzivatel.idm-usage]]
84 84  ** [[SSO>>servery.sso]]
85 85  ** [[PIOS - panelový informační obrazový systém>>servery.pios]]
98 +** [[GitLab - webový správce repozitářů>>servery.gitlab]]
99 +
86 86  * [[Datové centrum>>dac.WebHome]]
87 87  ** [[Datová úložiště>>dac.dat-uloziste]]
88 88  ** [[Serverová platforma DC>>dac.fi]]
89 89  ** [[Virtuální infrastruktura>>dac.vi]]
90 90  ** [[Zálohování>>dac.zalohovani-vi]]
105 +
91 91  * [[Informační systémy>>informacni-systemy.WebHome]]
92 92  ** [[EDISON>>doc:informacni-systemy.edison.WebHome]]
93 93  *** [[Dokumentace pro zaměstnance>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-zam.WebHome]]
... ... @@ -94,13 +94,23 @@
94 94  *** [[Dokumentace pro studenty>>doc:informacni-systemy.edison.dokumentace-student.WebHome]]
95 95  ** Webový portál
96 96  *** [[Infoservis - novinky>>informacni-systemy.novinky]]
97 -*** [[Podpisy směrnic>>informacni-systemy.podpisy-smernic]]
98 -*** [[OpenCms – redakční systém pro web>>informacni-systemy.OpenCms]]
112 +*** [[OpenCms – redakční systém pro web>>doc:informacni-systemy.OpenCms.WebHome]]
113 +*** [[E-výuka>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.WebHome]]
114 +**** [[Vložení materiálu do systému DSpace>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-dspace.WebHome]]
115 +**** [[Vložení materiálu do systému EDISON>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-edisonu.WebHome]]
116 +**** [[Vložení materiálu do systému LMS>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-lms.WebHome]]
117 +*** [[InNET - návodná videa pro práci v portálu>>doc:informacni-systemy.innet.WebHome]]
99 99  ** [[SAP>>informacni-systemy.sap]]
100 -** [[LMS>>informacni-systemy.LMS]]
101 -** [[Evidence směn>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/evidence-smen/]]
102 -** [[E-spis (elektronický systém spisové služby)>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/informacni-systemy/espis/]]
103 -** [[Granty a projekty>>informacni-systemy.gap]]
119 +** [[LMS>>doc:informacni-systemy.LMS.WebHome]]
120 +** [[Evidence směn>>doc:informacni-systemy.evidence-smen-manual.WebHome]]
121 +** [[E-spis (elektronický systém spisové služby)>>doc:informacni-systemy.espis.WebHome]]
122 +** [[Interní evidence smluv>>doc:informacni-systemy.evidence-smluv.WebHome]]
123 +** [[Reporty BI>>doc:informacni-systemy.reporty-bi.WebHome]]
124 +
104 104  * [[Provozní řády a směrnice>>smernice.WebHome]]
105 105  * [[Helpdesk>>helpdesk.WebHome]]
106 106  * [[FAQ>>faq.WebHome]]
128 +
129 +* [[Manuály fakult>>doc:fakulty.WebHome]]
130 +** [[FBI>>doc:fakulty.fbi.WebHome]]
131 +** [[FAST>>doc:fakulty.fast.WebHome]]
XWiki.UIExtensionClass[0]
Extension ID
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Menu.Hlavní menu
1 +xwiki:Menu.Hlavní menu