Naposledy změněno Martin Výlet 07.09.2023 09:22

Show last authors
1 Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb některých bezdrátových sítí v areálu VŠB-TUO, musí mít nastaveno tzv.** wifi heslo**.
2
3 * Přihlaste se na: [[innet.vsb.cz → Uživatelský účet → Změna WiFi hesla>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/zmena-wifi-hesla/]]
4 Pro přihlášení do formuláře použijte vaše [[osobní číslo a jednotné (LDAP) heslo>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
5
6 * Do pole **WiFi heslo** zadejte vaše nové heslo pro přihlašování do bezdrátové sítě
7 WiFi heslo není totožné s jednotným heslem do pošty!
8 Zobrazený počet krycích znaků * neodpovídá skutečnému počtu znaků vašeho hesla!
9
10 * Opište text z obrázku do připraveného pole a uložte zadané heslo tlačítkem **Uložit. **
11
12 * Heslo je možné kdykoliv pro kontrolu zobrazit přes tlačítko **Zobraz heslo**.
13 \\[[[[image:wifi_heslo_czech.png||alt="wifi-heslo.PNG"]]>>attach:wifi_heslo_czech.png]]