Naposledy změněno Martin Výlet 07.09.2023 09:22

Hide last authors
Denisa Wernerová 6.2 1 Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb některých bezdrátových sítí v areálu VŠB-TUO, musí mít nastaveno tzv.** wifi heslo**.
ser0018 6.1 2
Martin Výlet 14.1 3 * Přihlaste se na: [[innet.vsb.cz → Uživatelský účet → Změna WiFi hesla>>url:https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/zmena-wifi-hesla/]]
4 Pro přihlášení do formuláře použijte vaše [[osobní číslo a jednotné (LDAP) heslo>>uzivatel.hesla.jednotne-heslo.WebHome]].
Denisa Wernerová 6.3 5
ser0018 6.1 6 * Do pole **WiFi heslo** zadejte vaše nové heslo pro přihlašování do bezdrátové sítě
Denisa Wernerová 7.3 7 WiFi heslo není totožné s jednotným heslem do pošty!
Martin Výlet 14.1 8 Zobrazený počet krycích znaků * neodpovídá skutečnému počtu znaků vašeho hesla!
Denisa Wernerová 6.3 9
Denisa Wernerová 6.6 10 * Opište text z obrázku do připraveného pole a uložte zadané heslo tlačítkem **Uložit. **
Denisa Wernerová 7.3 11
Denisa Wernerová 7.4 12 * Heslo je možné kdykoliv pro kontrolu zobrazit přes tlačítko **Zobraz heslo**.
Martin Výlet 15.1 13 \\[[[[image:wifi_heslo_czech.png||alt="wifi-heslo.PNG"]]>>attach:wifi_heslo_czech.png]]