Naposledy změněno 07.09.2023 09:22

Od verze 6.2
změnil(a) Denisa Wernerová
k 05.03.2015 14:09
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi
Na verzi 6.3
změnil(a) Denisa Wernerová
k 05.03.2015 14:10
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -3,9 +3,11 @@
3 3  
4 4  * Přihlaste se na: [[innet.vsb.cz // //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Osobní agenda a služby //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Správa účtu //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Změna WiFi hesla//>>url:http://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/sprava-uctu/zmena-wifi-hesla/]]
5 5   //Pro přihlášení do formuláře použijte vaše [[//osobní číslo a jednotné (LDAP) heslo//>>uzivatel.jednotne-heslo]].//\\
6 +
6 6  * Do pole **WiFi heslo** zadejte vaše nové heslo pro přihlašování do bezdrátové sítě
7 7   //WiFi heslo není totožné s jednotným heslem do pošty!//
8 8   //Zobrazený počet krycích znaků * neodpovídá skutečnému počtu znaků vašeho hesla!//\\
10 +
9 9  * Opište text z obrázku do připraveného pole a uložte zadané heslo tlačítkem //Uložit//.
10 10  
11 11  [[image:eduroam_heslo.png]]