Naposledy změněno 07.09.2023 09:22

Od verze 5.1
změnil(a) ser0018
k 03.03.2015 14:30
Změnit komentář: Návrat k verzi 2.1
Na verzi 6.1
změnil(a) ser0018
k 03.03.2015 14:30
Změnit komentář: Návrat k verzi 4.1

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,0 +1,19 @@
1 +=== Nastavení WiFi hesla na VŠB-TUO ===
2 +
3 +
4 +
5 +(((
6 +Aby uživatel VŠB-TUO mohl využívat služeb některých bezdrátových sítí v areálu VŠB-TUO, musí mít nastaveno tzv. wifi** heslo**.
7 +
8 +* Přihlaste se na: [[innet.vsb.cz // //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Osobní agenda a služby //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Správa účtu //[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/sipka_r.gif||alt="šipka vpravo" height="10" width="10"]]// Změna WiFi hesla//>>url:https://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/odkazy/wifi-heslo]]
9 + //Pro přihlášení do formuláře použijte vaše [[//osobní číslo a jednotné (LDAP) heslo//>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/hesla/jednotne_heslo/]].//
10 +
11 +* Do pole **WiFi heslo** zadejte vaše nové heslo pro přihlašování do bezdrátové sítě
12 + //WiFi heslo není totožné s jednotným heslem do pošty!//
13 + //Zobrazený počet krycích znaků * neodpovídá skutečnému počtu znaků vašeho hesla!//
14 +
15 +* Opište text z obrázku do připraveného pole a uložte zadané heslo tlačítkem //Uložit//.
16 +
17 +
18 +* [[image:eduroam_heslo.png]]
19 +)))