Microsoft Exchange

Last modified by on 07.04.2022 10:22

Poštovní server Microsoft Exchange nabízí vedle přijímání a odesílání pošty i další služby, např. :

 • Sdílení úkolů, kalendářů a kontaktů.
 • Delegování přístupových práv na různých úrovních k celým poštovním schránkám nebo k jejich částem jiným osobám.
 • Synchronizování dat s mobilními zařízeními.

Pokud chcete využívat výše uvedenou funkcionalitu, musíte používat místo standardního poštovního účtu univerzity (Roundcube/POP3/IMAP) účet na serveru Microsoft Exchange:

 • Žádost pro převod pošty zaměstnanců na poštu MS Exchange zadávejte prosím přes toto webové rozhraní.
 • Poštovní server klasické pošty a Exchange pracují odděleně. Je možné mít účet pouze na jednom z nich.
 • V případě přechodu ze standardního poštovního účtu (Horde/POP3/IMAP) na účet na Exchangi zůstává vaše emailová adresa stejná.
 • Pošta je dostupná rovněž přes webové rozhraní http://posta.vsb.cz/Čtení pošty - MS Exchange.
 • Velikost účtu je z technických důvodů omezena na 5 GB.

Podporované poštovní klienty naleznete zde.
 

Přihlašovací jméno a heslo

 • Přihlašovací jméno k účtu na MS Exchange zapisujte ve tvaru vsb\osobniCislo nebo osobniCislo@msad.vsb.cz. Heslo je synchronizováno s jednotným tzv. LDAP/SSL heslem.
   

Webové rozhraní - Outlook Web Access

Nastavení klientů vůči serveru MS Exchange

Tags:
 
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava