Microsoft Exchange

Naposledy změněno 29.08.2017 12:45

Poštovní server Microsoft Exchange nabízí vedle přijímání a odesílání pošty i další služby, např. :

  • Sdílení úkolů, kalendářů a kontaktů.
  • Delegování přístupových práv na různých úrovních k celým poštovním schránkám nebo k jejich částem jiným osobám.
  • Synchronizování dat s mobilními zařízeními.

Pokud chcete využívat výše uvedenou funkcionalitu, musíte používat místo standardního poštovního účtu univerzity (Horde/POP3/IMAP) účet na serveru Microsoft Exchange:

  • Žádost pro převod pošty zaměstnanců na poštu MS Exchange zadávejte prosím přes toto webové rozhraní.
  • Poštovní server klasické pošty a Exchange pracují odděleně. Je možné mít účet pouze na jednom z nich.
  • V případě přechodu ze standardního poštovního účtu (Horde/POP3/IMAP) na účet na Exchangi zůstává vaše emailová adresa stejná.
  • Pošta je dostupná rovněž přes webové rozhraní http://posta.vsb.cz/Čtení pošty - MS Exchange.
  • Velikost účtu je z technických důvodů omezena na 5 GB.

Podporované poštovní klienty naleznete zde.

Přihlašovací jméno a heslo

Webové rozhraní - Outlook Web Access

  • Přihlášení pomocí webového rozhraní Outlook Web App spuštěném ve vašem prohlížeči dle návodu zde.

Nastavení klientů vůči serveru Microsoft Exchange

Kontakt na administrátory

Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava