On premise Microsoft Exchange

Last modified by on 05.10.2022 10:57

On premise MS Exchange je udržován z provozních důvodů a neposkytuje služby koncovým uživatelům.

Zájemci z řad zaměstnanců a doktorandů, kteří chtějí využívat služby poštovního serveru MS Exchange, mohou požádat prostřednictvím HelpDeskového pracoviště idesk.vsb.cz o zřízení schránky na Exchange Online v cloudu Microsoft 365.

Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava