Show last authors
1 **Zobrazení síťových zařízení ve správci zařízení ve Windows:**
2
3 1. **a)** Zobrazte si dialog **Základní informace o počítači** pomocí klávesové zkratky [[image:win_klavesa.png||style="vertical-align:top"]]+Pause (na notebooku pak často navíc ještě s pomocí funkční klávesy [[image:win_klavesa.png||style="vertical-align:top"]]+Fn+Pause) a pokračujte přes **Správce zařízení**//.//
4 \\**b)** Stiskněte **WinKey+I** a v zobrazené liště Nastavení pokračujte přes (Ovládací panely)** → Systém a zabezpečení → Systém → Správce zařízení.**
5 \\[[[[image:001.gif||style="vertical-align:top"]]>>attach:001.gif]]
6
7 1. Ve správci zařízení si zobrazte **Síťové adaptéry** a ověřte, zda např. nemáte zakázán adaptér připojení do sítě (ikona s vykřičníkem), zda ve vlastnostech adaptéru není varovné hlášení o chybě atp.
8 \\[[[[image:002.gif||style="vertical-align:top"]]>>attach:002.gif]]
9
10 1. Zkontrolujte, zda nemáte ručně nastavenou adresu síťové karty zadáním pole **Hodnota** u vlastnosti, jenž může být označena jako **Network Address, Locally Administered Address, Místně spravovaná adresa, Lokální síťová adresa** atp.
11 \\[[[[image:003.gif||style="vertical-align:top"]]>>attach:003.gif]]
12
13 1. V některých případech je vhodné vrátit změny ovladače, pokud aktualizovaný ovladač způsobuje potíže.
14 \\[[[[image:004.gif||style="vertical-align:top"]]>>attach:004.gif]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava