Show last authors
1 Obecná nastavení potřebná pro [[**připojení počítače do počítačové sítě univerzity TUONET**>>tuonet.pripojeni-pevne.WebHome]]. Jak zjistit MAC adresu, IP adresu, nastavit automatické získání IP adresy, návody pro řešení problémů s připojením.
2
3 **Nastavení pro připojení k síti a klient sítě Microsoft:**
4
5 Pro připojení počítače do univerzitní sítě TUONET je nutno mít nastaveno automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS. Pro ASPI a některé síťové tiskárny je nutno mít nastaveno klienta sítě Microsoft.
6
7 [[Nastavení vlastností TCP/IP protokolu>>tuonet.sit-nastaveni.tcp-ip.WebHome]]
8
9 * Nastavení vlastností TCP/IP protokolu pro **automatické získání IP adresy a adresy serveru DNS** ve Windows a na bezdrátovém (WIFI) adaptéru.
10
11 [[Vypnutí funkce tunelování IPv6 ve Windows>>tuonet.sit-nastaveni.win-ipv6-tunely.WebHome]]
12
13 * Vypnutí funkce tunelování IPv6** je doporučeno provést** např. pro správné fungování el. pošty Exchange na VŠB-TUO, při problémech s rychlostí načítání webových stránek přes IPv6 tunelová připojení, mapování síťových disků atd.
14
15 [[Klient sítě Microsoft>>tuonet.sit-nastaveni.kl-site-m.WebHome]]
16
17 * Umožňuje vašemu počítači používat prostředky v síti Microsoft Network. Nezbytné pro ASPI a pro některé síťové tiskárny.
18
19
20 **Zjištění IP adresy a její oprava:**
21
22 Jak při problémech s připojením zjistit nebo opravit IP adresu.
23
24 [[IP adresa>>tuonet.sit-nastaveni.ip-adresa.WebHome]]
25
26 * Zjištění IP adresy počítače, která identifikuje Váš počítač v prostředí Internetu.
27
28 [[Oprava IP adresy>>tuonet.sit-nastaveni.ip-adr-oprava.WebHome]]
29
30 * Jak opravit IP adresu při problémech s připojením do sítě. Přes Ovládací panely nebo přes příkazový řádek (cmd).
31
32
33 **Zjištění MAC adresy:**
34
35 [[MAC adresa>>tuonet.sit-nastaveni.mac-adresa.WebHome]]
36
37 * Jak zjistit MAC adresu počítače. MAC adresa je sestava písmen A až F a čísel 0 až 9 a jednoznačně identifikuje váš síťový adaptér (síťovou kartu).
38
39
40 **Další návody které využijete při detekci problémů s připojením:**
41
42 [[Jak poznat co je "drátové" připojení a co WIFI>>tuonet.sit-nastaveni.drat-wifi.WebHome]]
43
44 * Jak poznat co je síťové připojení do "drátové" sítě a co WIFI do "bezdrátu". Častým omylem u registrace notebooků do "drátové" sítě je záměna síťového ethernetového adaptéru za wifi adaptér.
45
46 [[Ping - ověření připojení k univerzitní síti>>tuonet.sit-nastaveni.ping.WebHome]]
47
48 * Ověření funkčnosti připojení k univerzitní síti pomocí příkazu ping.
49
50 [[Výpis příkazů - ověření připojení k univerzitní síti>>tuonet.sit-nastaveni.vypis-prikazu.WebHome]]
51
52 * Výpis příkazů ipconfig /all, arp -a, route print pro ověření problémů s připojením do sítě univerzity.
53
54 [[Síťové adaptéry ve správci zařízení>>tuonet.sit-nastaveni.sit-adaptery.WebHome]]
55
56 * Zobrazení síťových zařízení ve správci zařízení, kontrola zda není adaptér zakázán, detekce ručního nastavení MAC adresy, vrácení změn ovladače.
57
58 [[Vymazání mezipaměti DNS>>tuonet.sit-nastaveni.vymaz-mezipamet-dns.WebHome]]
59
60 * Návod na vymazání mezipaměti DNS Resolver ve Windows
© 2015 - 2022 CIT, VŠB-TUO Ostrava